3

Par
3
Index
11
Gul
176m
Röd
156m
Orange
101m

3

Par
3
Index
11
Gul
176m
Röd
156m
Orange
101m

Hålbeskrivning

Ett långt par 3-hål. Minst 140 m carry krävs från gul tee för att klara det diagonala vattenhindret.

Proffset: Ganska långt par 3 och dessutom svårt beroende på hålplacering. Greenen däremot är enkel men faller från bakkant till foregreen.

Medelhcparen: Du kan om du är modig satsa på ett HIO, men använder du hjärnan och med tanke på din träffstatistik så kanske man istället ska satsa på platån innan green. Foregreen klipps så lågt att man kan putta härifrån, om inte hålplaceringen är i bakkant så klart för då är en pitch in att föredra. Denna green vill du inte ha nedförsputtar på!

Nybörjaren: Glöm att ens ta dig över diket på utslaget. Satsa istället på platån innan diket. Slå därefter snyggt in på foregreen och satsa nu på att försöka lägga bollen så nära flaggan som möjligt. Greenen lutar mycket framåt så tänk på att det är mycket lättare att putta uppför än nedför.