9

Par
3
Index
13
Gul
138m
Röd
122m
Orange
78m

9

Par
3
Index
13
Gul
138m
Röd
122m
Orange
78m

Hålbeskrivning

Ett hål där det är lätt att lägga utslaget i vattnet. För medelgolfaren kan det vara svårt att först ha de 125 meter carry över vattnet som krävs och sedan få bollen att stanna kvar på green.

Proffset: Inte så lätt hål som det ser ut, greenen kan vara olika snabb beroende på skuggan från träden.

Medelhcparen: Bättre att slå för långt än för kort beroende på dammen innan green. Tänk på att greenen ibland är snabbare beroende på om hur skuggan ligger.

Nybörjaren: Försök inte komma på green redan på utslaget, det är en lång damm innan som vaktar greenen och slukar många bollar varje år. Satsa istället på att slå rakt så du hamnar innan dammen. Väl över dammen är det ganska enkelt, akta dig dock för sidovattnenhindret till höger i skogen. Inte helt lätt green då snabbheten kan variera.