6

Par
4
Index
5
Gul
330m
Röd
279m
Orange
235m

6

Par
4
Index
5
Gul
330m
Röd
279m
Orange
235m

Hålbeskrivning

Ett långt smalt hål där fairway lutar vänster mot out-of-bounds. Är drivern för långt till höger ligger man i mask för andra slaget. Medelgolfaren bör vid utslaget se upp med dammen till höger.

Proffset: Återigen bara att ta fram drivern ur bagen, eller... spela fram med ett lågt järn och ha 120-150 meter kvar. En smal och tuff green som sluttar mot spelet och vaktas av en större bunker till vänster om du av misstag skulle hooka. Men det gör du inte!

Medelhcparen: Ganska lätt och säkert utslag om man inte slår för långt för då riskera man att hamna i bunkrarna till vänster och skog med stenmur till höger. Green är smal och lutar framåt och mot den vänstra greenbunkern så puttningen kan vara trixig.  

Nybörjaren: Detta hålet är inte så svårt men det är en bra bit fram till green så testa träklubban redan från utslaget. Fortsätt med järnklubbor tills du ska spela in. Framme vid green gäller det att slå rakt, antingen chippa in eller om du hamnat på "tungan" framför green så testa att putta med järn 7:an in på green. Tänkt på att denna smala green sluttar kraftigt och är snabb så var lätt på puttern.