7

Par
5
Index
13
Gul
437m
Röd
390m
Orange
342m

7

Par
5
Index
13
Gul
437m
Röd
390m
Orange
342m

Hålbeskrivning

Ett hål där endast långtslående kan klara vattenhindret på andra slaget. För de flesta är det istället ett transportslag efter utslaget till platån. Därefter har man ett intressant öppet inspel över vattnet mot en långsmal green.

Proffset: Här gäller det att inte var för övermodig, en för kort drive riskerar att hamna på vägen, slår du för långt så kan man hamna i vattenhindret som korsar fairway 60-90 meter innan green. Greenen är välbevakad på båda sidor men dessa bunkar är lätta för dig som är proffs. Ärlig och bra green.

Medelhcparen: Dags att plocka fram drivern igen. Andra slaget få du dock passa på för du måste få stopp på bollen innan den hamnar i vattenhindret. Bäst är att satsa på platån mellan väg och vatten. Inspelet är svårt då greenen är välbevakad av bunkrar. Greenen är lättputtad och snabb.

Nybörjaren: Ta inte i för kung och fosterland vid utslaget, det är stengärdesgård på höger sida. Beta av hålet allt eftersom. Tänk på vägen som korsar. Bilisterna ska visserligen hålla utkik men det är alltid ditt ansvar som slår. När du sedan korsat vägen är det nära till dammen som korsar så det gäller att hamna prcis rätt för att din boll ska ha en chans att gå över dammen. Efter denna är det brett, men sedan när du närmar dig green så finns här hela 4 greenbunkrar. Här har du en fördel eftersom du slår rakt men kanske inte så långt ännu (men det kommer!).