HJÄRTSTARTARE

På Gullbringa Golf & Country Club tar vi allvarligt på säkerhet och vill alla medmänniskor väl.

Vi har en hjärtstartare. Denna finns alldeles innanför entrédörren till klubbhuset (vid slopetabellerna).

Vid plötsligt hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp gör följande:

- Larma 112

- Starta HLR

Följ instruktionen som hjärtstartaren ger. Fortsätt tills ambulans kommer.