Slope

Slope

För att ta reda på hur många extra slag (spelhandicap) man får på en golfbana, givet sitt exakta handicap, kan man antingen använda en slopetabell som finns på varje golfbana, eller använda ovanstående formel.

Nya slopetabeller som gäller från 2020 03 01