Banorna

Klubben bildades 1967 och har idag 27 spännande, varierande och mycket välskötta hål. Dessa ligger mjukt och behagligt inbäddade i en vacker natur, där man möter såväl stora bokskogar som mer typisk bohuslänsk växtlighet och öppna fält gränsande till Gullbringa säteri med anor från 1300-talet.
Den ursprungliga 18-håls banan(Blå-Gul) är ritad av Douglas Brasier.

Banans 27 hål är uppdelad i tre slingor som heter Blå slinga, Gul slinga och Röd slinga. Där två slingor alternerande utgör 18-hålsbana och resterande blir 9-hålsbana. Detta alterneras i princip varje måndag.