Banutveckling

Banutvecklingskommitén vill informera alla medlemmar om potentiella förändringar/förbättringar som planeras på vår bana inom de närmsta åren. Vi kommer att arbeta med en 5-års plan där vi följer en planerad strategi och vision för att behålla Gullbringas unika karaktär och säkerställa att vår bana står väl rustad för framtiden.

Visionen för Gullbringa G&CC är att våra 27-hål skall vara en trevlig upplevelse för både gäster och medlemmar. Vår bana skall vara visuellt vacker, snabb att spela, säker och hålla yttersta klass gällande kvalité och finish!

Hemsidan kommer att användas som en kanal ut till er, medlemmar, för att förmedla våra idéer genom att presentera 1 hål / vecka. Vi kommer att starta presentationen med röd slinga där vi ser störst potential till förbättringsåtgärder, utifrån enkätsvar från gäster och synpunkter från medlemmar.
Vi ser fram emot att få höra vad ni medlemmar tycker om förslagen!

Alla synpunkter och kreativa ideér emottages tacksamt, så lämna gärna in dina förslag till kansliet adresserat till banutvecklingskommitén alt. maila till banutveckling@gullbringagolf.se.

För att nå våra högt ställda mål behövs stöd och engagemang från våra medlemmar. Vi kommer därför att skapa arbetslag som kan träffas, umgås och utföra meningsfulla arbetssysslor när det gäller bana och faciliteter. Arbetslagen kan se ut som följande: Snickarlaget, Målarlaget, Blomsterlaget, Röjarlaget.
Dom kan leda och samla ihop sitt team när arbetsuppgifter finns och behöver uträttas. Mer information kommer att finnas på klubbens anslagstavla inom kort, men om du redan nu känner att detta är något för "mig" så anmäl ditt intresse till kansliet. Varje liten insats är viktig så fundera gärna på hur just du kan hjälpa till att förbättra vår bana/anläggning.

Aktuella projekt klicka här!

Håll koll på hemsidan för nu börjar resan tillsammans!


Banutvecklingskommitén