Banutvecklingskommitén aktuella projekt

Projekt 2014

Röd 6: (Hålet förbättras genom att ta bort tjock ruff innan dike på vä sida)

 

Kontakta banutvecklingskommiten på följande mailadress om du har synpunkter.

banutveckling@gullbringagolf.se

 

 

Projekt 2015

Röd 1: (Hålet ska upplevas bredare och minimera bolletande)

 

Kontakta banutvecklingskommiten på följande mailadress om du har synpunkter.

banutveckling@gullbringagolf.se

Projekt 2015

Röd 2 (Hålet görs mer synligt och breddas på rätt ställe)

 

Kontakta banutvecklingskommiten på följande mailadress om du har synpunkter.

banutveckling@gullbringagolf.se

Projekt 2015

Gul 3 (Hålet får en mindre justering)

 

Kontakta banutvecklingskommiten på följande mailadress om du har synpunkter.

banutveckling@gullbringagolf.se

Projekt 2015

Gul 1 (Hålet öppnas upp och greenområde görs mer visuellt och lättspelat)

 

Kontakta banutvecklingskommiten på följande mailadress om du har synpunkter.

banutveckling@gullbringagolf.se

Röd 1: Fas 1 från städdag 26/10

Röd1: (Inga bollar ska försvinna om man är på rätt sida om berget !!)

Slänten hö om green kommer att iordningställas till ruffyta, fas 1 genomfördes på städdagen 26/10.

Större stenblock ska tas bort under hösten/vintern (åtkomst med traktror kräver fastare underlag)