Lokala regler Gullbringa G&CC

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
Orange oflyttbara hindrande föremål 24
Grön topp  miljökänsligt område bilaga I, sid 134-136
Vit sluten linje  mark under arbete (MUA)  25
Vit öppen linje del av hindrande föremål 24

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a)   Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

b)   Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

c)   Myrstackar

 

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a)   Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.

b)   Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

c)   Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13)
Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet

Slagspel: Två slag

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2017-02-01