Nu förbättrar vi banan ännu mer!

24 september 2020 beslutade våra medlemmar att vi skulle bygga om greener inkl. greenområden på hål Blå 1-6. Dessa är våra äldsta greener och de är uppbyggda enligt "push up" metoden som man gjorde på 60-70 talet. Då byggde man helt enkelt greenerna av befintligt material i närområdet. Vilket betyder, lera, matjord och i bästa fall lite sand på toppen. Detta funkar under torra somrar. Men inte under blöta vår och höstar. Så nu bygger vi för att alla greener ska hålla samma höga kvalitet under längre del av golfsäsongen.

Projektstart vecka 45 Leverans av material och egen personal som förbereder ombyggnationen.

Green Blå 1 "kläs av" av en noggrann Peter.

"Rescue kullar" bakom green räddar golfbollar som går för långt.

Allt gräs skalas av försiktigt som när man skalar ett äpple!

Kvar blir "fet lera" utan grässvålen.

Dräneringsgravar grävs.

Dränrören läggs och kopplas ihop.

Dräneringen står upp som vita maskar ur marken!

Gräset lägges i botten av blivande kullar som ska omge greenen.

Dags för Blå 2 att skalas av.

Nej det är inte världens största torva! Blå 3 torvas delvis av... Här har man tagit en bit av det fina gräset för att "transplantera" till en fläck på Blå 9 som hade lite tunt gräs.

Vecka 46 En nöjd Rasmus kämpar på i traktorn.

Inte mycket kvar av den gamla greenen.

Mycket massor ska bort innan man kan börja bygga greenen.

För att komma till/kunna bygga om, Blå 4 green behövs en väg.

Vecka 47 det jobbas på överallt!

Fördelen är att denna väg i framtiden kan användas av banpersonalen och golfbilar!

Blå 4 green förbereds, mycket jobb kvar.

Blå 5, här finns redan befintlig väg som tur är!

Vecka 48 nu är grunden klar på alla greener

Inom kort kommer ljudfilen, men ni kan "tjuvläsa" intervjun med banarkitekten Peter Fjällman här:

Hej Peter, du har fått äran att bygga om våra greener på blå slinga. Kan du berätta lite hur du tänk när du designat greenerna?

  • Det som var utgångspunkten var att försöka behålla karaktären och igenkänningsfaktorn för de som spelar även om det ser helt annorlunda ut. Det innebär att samtliga greener är byggda på samma ställe, men där någon kan vara förskjuten i sida, men annars har utgångspunkten varit att greenerna byggs om på samma ställe men modernare och enligt dagens standard.

Har allt gått som planerat?

  • Absolut, med tanke på att vi bygger väldigt sent på året. Det var en faktor jag var väldigt orolig över vilket gjorde att jag tänkte att det kan vara svårt att hinna med så mycket som vi önskat göra men vi har byggt färdigt alla greener med kullar och bunkrar, botten på greenerna men vi har inte lagt ner någon dränering ännu. Det kommer vi göra till våren tillsammans med växtbädden och lite små justeringar, men det innebär att det ni ser om ni är ute och tittar så ser man hur det kommer bli tillslut, vilket jag är väldigt nöjd med. Med tanke på vädret går det inte att göra något mer nu, och skulle vi fortsätta att jobba med greenerna så skulle vi förstöra mycket av det vi har gjort.

Vad blir nästa steg framåt våren?

  • Det blir då att lägga på dräneringsmaterialet och växtbädden där gräset ska växa, samt göra justeringar och sedan så gräset, vilket blir den sista touchen på allt.

Vad tror du blir den största förändringen för medlemmar och gäster när de kommer ut och får spela banan?

  • Det blir ju att greenområdena är helt annorlunda och att det blir nya utmaningar med tanke på bunkrarnas placeringar, onduleringar på greenerna och kullarna runt omkring. Det blir utmaningen och ett helt annat typ av spel in mot green och det är precis det vi har eftersträvat med att göra det utmanande och intressant. Förhoppningsvis kommer man uppleva det som roligare att spela vilket är målsättningen.

Spännande, då ser vi fram emot våren och hur det utvecklar sig. Tack för pratstunden!

Johanna Karle