Slope

För att ta reda på hur många extra slag (spelhandicap) man får på en golfbana, givet sitt exakta handicap, kan man antingen använda en slopetabell som finns på varje golfbana, eller använda ovanstående formel.

 

Medlemmarna har talat - och nu testar vi orange tee för damer!

Vi har slopat banan för damer och korrekta slopetabeller finns nu både på papper och on-tag scorekort som man kommer åt i mobilen.

GGF:s standard skriver ej slopetabell över hcp 36. Men det gör vi på GGCC så nu har vi en slopetabell för hcp 36-54. För damer hcp-36 är spelhcp lika GGF-tabell. För herrar är differens lika damtabellen. Damer får orange slope för alla hcp. Herrar får orange slope för hcp 36-54.

Märker vi att orange tee nyttjas flitigt så kommer det att permanentas och frågan om att anlägga riktiga oranga grästee kommer att komma upp på medlemsmöte för beslut.

Testa orange tee du också!