Slope

För att ta reda på hur många extra slag (spelhandicap) man får på en golfbana, givet sitt exakta handicap, kan man antingen använda en slopetabell som finns på varje golfbana, eller använda ovanstående formel.

Nya slopetabeller som gäller från 2020 03 01

 

Medlemmarna har talat - och nu testar vi orange tee för damer!

Märker vi att orange tee nyttjas flitigt så kommer det att permanentas och frågan om att anlägga riktiga oranga grästee kommer att komma upp på medlemsmöte för beslut.

Testa orange tee du också!