Variation på Gullbringa

På Gullbringa är det aldrig tråkigt för man får spela en ny bana varje vecka!

Så här funkar det på Gullbringa:

Vi har tre likvärdiga 9-hålsbanor. Av dessa gör vi en 18-hålsbana och en 9-hålsbana som varje vecka byts.

Våra slingor heter: Blå, Gul och Röd.

Varje måndag byts slingorna och skapar en ny 18 håls bana och en 9-håls bana. 

 

Här kommer en preliminär plan över bansträckning/slingval 2022

(OBS Detta kan komma att ändras pga väder, banstatus, tävlingar m.m.)

 

vecka 15, Röd-Gul 18-hålsbana öppnar med sommargreener 14/4, 9-hålsbana öppnar med sommargreener 15/4.

vecka 16, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 17, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 18, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 19, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 20, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 21, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 22, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 23, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 24, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 25, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 26, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 27, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 28, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 29, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 30, Gullbringaveckan. Olika slingor enl nedan.

Mån - Tis   Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

Ons - Tors  Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

Fre - Sönd    Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 31, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 32, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 33, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 34, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 35, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 36, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 37, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 38, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 39, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. OBS! Torsdag Blå-Röd 18 hålsbana, Gul slinga 9 hålsbana

vecka 40, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 41, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 42, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 43, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.