Variation på Gullbringa

På Gullbringa är det aldrig tråkigt för man får spela en ny bana varje vecka!

Så här funkar det på Gullbringa:

Vi har tre likvärdiga 9-hålsbanor. Av dessa gör vi en 18-hålsbana och en 9-hålsbana som varje vecka byts.

Våra slingor heter: Blå, Gul och Röd.

Varje måndag byts slingorna och skapar en ny 18 håls bana och en 9 håls bana.

Varje tisdag är 9-hålsbanan stängd till ca 12.00 pga banskötsel. Men vill man bara spela 9 hål denna dag så spelar man de 9 första hålen på 18-hålsbanan.

 

Här kommer en preliminär plan över bansträckning/slingval 2018:

(OBS Detta kan komma att ändras pga väder, banstatus, tävlingar m.m.)

vecka 15, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9 hålsbana.

vecka 16, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9 hålsbana.

vecka 17, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9 hålsbana.

vecka 18, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana.

vecka 19, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana. 9/5 Blå-Röd slinga pga tävling!

vecka 20, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 21, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana.25/5 Blå-Röd slinga pga tävling!

vecka 22, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 23, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 24, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana.

vecka 25, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 26, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 27, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana. 

vecka 28, Gullbringaveckan olika slingor.

vecka 29, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 30, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana.

vecka 31, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9 hålsbana.

vecka 32, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 33, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana.

vecka 34, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 35, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 36, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9 hålsbana.

vecka 37, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 38, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 39, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana gäller tills vidare.

vecka 40 och framåt, varierande pga banskötsel/övervintringsåtgärder.