Variation på Gullbringa

På Gullbringa är det aldrig tråkigt för man får spela en ny bana varje vecka!

Så här funkar det på Gullbringa:

Vi har tre likvärdiga 9-hålsbanor. Av dessa gör vi en 18-hålsbana och en 9-hålsbana som varje vecka byts.

Våra slingor heter: Blå, Gul och Röd.

Varje måndag byts slingorna och skapar en ny 18 håls bana och en 9-håls bana.

Varje tisdag är 9-hålsbanan stängd till ca 12.00 pga banskötsel. Men vill man bara spela 9 hål denna dag så spelar man de 9 första hålen på 18-hålsbanan.

 

Här kommer en preliminär plan över bansträckning/slingval 2020:

(OBS Detta kan komma att ändras pga väder, banstatus, tävlingar m.m.)

vecka från 28/3 och vecka 14, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 15, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 16, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 17, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 18, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 19, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 20, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana. 

vecka 21, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana. 

vecka 22, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 23, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana. 

vecka 24, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 25, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 26, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 27, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana. 

vecka 28, Gullbringaveckan olika slingor.

vecka 29, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 30, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 31, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 32, Blå-Gul18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 33, Blå-Röd 18-hålsbana, Gulslinga 9-hålsbana.

vecka 34, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 35, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 36, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 37, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 38, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 39, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 40, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. Torsdag 1 okt. Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 41, Blå-Gul 18 hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 42, Blå-Röd 18 hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana. 

vecka 43, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana Tisdag 20 okt. Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 44 och framåt Röd-Gul slinga 18-hålsbana pga banombyggnad Blå 1-6 (Blå slinga avstängd)