Variation på Gullbringa

På Gullbringa är det aldrig tråkigt för man får normalt spela en ny bana varje vecka! Men inte första halvåret 2021 för nu bygger vi om green 1-6 på Blå slinga.

Så här funkar det normalt på Gullbringa:

Vi har tre likvärdiga 9-hålsbanor. Av dessa gör vi en 18-hålsbana och en 9-hålsbana som varje vecka byts.

Våra slingor heter: Blå, Gul och Röd.

Varje måndag byts slingorna och skapar en ny 18 håls bana och en 9-håls bana. Men inte våren 2021 pga banombyggnad. Då spelar vi Röd-Gul som 18-hålsbana och Blå som 9-hålsbana, gäller tills de nya greenerna öppnar.

 

Här kommer en preliminär plan över bansträckning/slingval 2021:

(OBS Detta kan komma att ändras pga väder, banstatus, tävlingar m.m.)

vecka från 28/3 och vecka 14, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 15, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 16, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 17, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 18, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 19, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 20, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 21, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 22, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 23, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 24, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 25, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 26, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 27, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana. 

vecka 28, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 29, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 30, Gullbringaveckan olika slingor.

vecka 31, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 32, Blå-Gul18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 33, Blå-Röd 18-hålsbana, Gulslinga 9-hålsbana.

vecka 34, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 35, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 36, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 37, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana.

vecka 38, Blå-Gul 18-hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 39, Blå-Röd 18-hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana.

vecka 40, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana. 

vecka 41, Blå-Gul 18 hålsbana, Röd slinga 9-hålsbana.

vecka 42, Blå-Röd 18 hålsbana, Gul slinga 9-hålsbana. 

vecka 43, Röd-Gul 18-hålsbana, Blå slinga 9-hålsbana