Bokningsregler

Vår värdegrund - Alla medlemmar ska få lika stor plats och samma förtur till attraktiva tider!

2021 - året då vi investerar stort så banan blir ännu bättre!

Under våren 2021 bygger vi om green Blå 1-6. Snart kan vi alltså se fram emot en ännu högre bankvalitet och jämnare hastighet på greenerna under en längre säsong. Något som är mycket positivt för oss alla!

Det betyder att vi under 2021 kommer att ha Röd-Gul slinga som 18-hålsbana tills Blå slingans greener öppnar. Det är väldigt svårt att säga när detta kan ske då det beror på väder och temperatur. Preliminärt öppningsdatum är i slutet av juli.

Vi kommer alltså ”bara” att ha 18 hål att spela på (som majoriteten av alla andra klubbar har). Självklart kommer Blå slingan att vara öppen med provisorisk green på hål 1, 2, 3, 4, 6 och ordinarie greener på hål 7-9. På hål Blå 5 finns tyvärr ingen plats för en provisorisk green. 

Därför är det i år viktigare än någonsin att alla medlemmar samsas – alla ska få lika stor plats och samma förtur till attraktiva tider! 

Gällande Bokningsregler 2021

Medlemmar och gäster får:

-Boka sin tid max 21 dagar innan.

- Ha max 3 bokade tider samtidigt på 18-hålsbanan (och 2 per dag) + 3 bokade tider på 9-hålsbanan (och 2 per dag).

-Helger (lördag, söndag, röd dag) kl. 09.00-11.00 är reserverade för medlemmar och släpps fria 3 dagar innan för greenfeegäster.

-Medlemmar och gäster som spelar när kansliet är obemannat ska boka tid/ankomstregistrera sig. Detta ger värdefull statistik som styrelsen behöver för att kunna utveckla klubben.

Bokningskanaler:

Medlemmar ska boka genom GIT/Min golf/Terminalen i klubbhuset och endast undantagsfall genom kansliet (ex om man inte vet golf-ID).

Avbokningsregler:

Avbokning senast fyra (4) timmar innan spel, annars debiteras/faktureras 100kr/utebliven person. Gäller både medlemmar och gäster. (Undantag vid extremt väder eller sjukdom/olycka).

Ankomstregistrering:

För att vi inte ska debitera felaktigt är det viktigt att ni senast 15 minuter innan start ankomstregistrerar er/talar om att ni kommit. Detta görs enkelt i reception eller terminal eller via Min Golf appen.

Fylla upp bollar & antal personer/boll:

Kansliet har en skyldighet att sätta ihop/fylla upp bollar så det blir företrädesvis 4-bollar. Kansliet får utan att fråga/meddela flytta bollar max en tid framåt.

Medlemmar och gäster har inte rätt att gå 2 eller 3 boll och be kansliet ”blockera dessa tider”. Kansliet får inte blockera tider så att de står tomma.

Matchspel har inte företräde. Matchspel har inte rätt att spela 2 boll/blockera tider.

Alla medlemmar måste behandlas lika. Vi måste skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska kunna spela golf, samt för externa inkomster. Allt för att hålla årsavgifterna på en så låg nivå som möjligt.

Styrelsen 2021-01-14