Bokningsregler

Medlemmar har förtur till populära tider!

Gällande Bokningsregler från 2017-10-12

Alla medlemmar får:

-Boka sin tid max 21 dgr innan.

-Max ha 4 antal bokningar och 2 per dag.

-Helger (lördag, söndag, röd dag) kl. 09.00-11.00 är reserverade för medlemmar och släpps fria 3 dgr innan för medlemmar och greenfeegäster.

(Hotellbokningar/Golfpaket får boka tidigare)

-Medlemmar som spelar när kansliet är obemannat ska boka tid/ankomstregistrera sig. Detta ger värdefull statistik som styrelsen behöver för att kunna utveckla klubben.

Bokningskanaler:

Medlemmar ska företrädesvis boka genom GIT/Min golf/Terminalen i klubbhuset och endast undantagsfall genom kansliet (ex om man inte vet golf-ID osv).

Kansliet får hjälpa till att boka gäster och mixade grupper (medlemmar & gäster).

Kansliet ska undvika att göra gruppbokningar med enbart medlemmar. Kansliet kan dock vara behjälpliga med detta mot en symbolisk avgift på 10kr/boll och tillfälle.

Avbokningsregler:

Avbokning senast fyra (4) timmar innan spel, annars debiteras/faktureras 100kr/utebliven person. Gäller både medlemmar och gäster. (Undantag vid extremt väder eller sjukdom/olycka).

Ankomstregistrering:

För att vi inte ska debitera felaktigt är det viktigt att ni senast 15 minuter innan start ankomstregistrerar er/talar om att ni kommit. Detta görs enkelt i reception eller terminal.

Fylla upp bollar & antal personer/boll:

Kansliet har en skyldighet att sätta ihop/fylla upp bollar så det blir företrädesvis 4-bollar.  Kansliet får utan att fråga flytta bollar max en tid framåt.

Medlemmar och gäster har inte rätt att gå 2 eller 3 boll och be kansliet ”blockera dessa tider”. Kansliet får inte blockera tider så att de står tomma.

Möjlighet finns för både medlemmar och gäster att köpa till tomma platser i bollen och på så sätt säkerställa att man blir en 2 eller 3-boll. Detta kostar 100kr/plats.

Matchspel har inte företräde. Matchspel har inte rätt att spela 2 boll/blockera tider annat än om man köper till tomma platser. Detta kostar 100 kr/plats.

Alla medlemmar måste behandlas lika. Vi måste skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska kunna spela golf, samt för externa inkomster som greenfee, hotellbokningar och företagsgolf. Allt för att hålla årsavgifterna på en så låg nivå som möjligt.

Styrelsen 2017-10-12

Nya kompletterande bokningsregler under 2020

Pga Corona och kraftigt ökat speltryck på banan gäller under 2020 tills annat beslutas:

-Från och med 2020-06-09 kommer kansliet att sätta ihop bollar enligt tidigare beslut. Om det är så att man är rädd/är i riskzonen kan man kontakta kansliet som då blockerar tider. Var snälla och missbruka inte detta! Annars finns ju risken att vi får ta bort denna möjlighet. Vill ni spela ensamma så välj inte de attraktivaste tiderna på helgerna (08-13).

-På 9-hålsbanan tas bollränne/ej webbokningstiderna, bort. Det betyder att man nu kan boka alla tider via Min Golf utan att ringa kansliet eller vara på plats.

-Kansliet får ej göra gruppbokningar v. 26-32 (absoluta högsäsongsperioden). Detta då den "arbetande delen" av våra medlemmar ska kunna ha samma möjlighet som alla andra medlemmar att boka golftid under semestern. Det är också viktigt för styrelsens långsiktiga arbete att vi får värdefull statistik över medlemsspel. Alla medlemmar kan boka själva via Min Golf ihop med vänner. Det är av yttersta vikt att alla medlemmar behandlas lika.

Styrelsen 2020-05-26 samt nytt beslut 2020-06-08