"Projekt Drivingrange 2,0"

2018 tog klubben över driften av rangen.

Den var vid övertagandet ganska nedgången, men det är ett minne blott!

Det innebär kortsiktigt att vi står inför stor investeringar. Långsiktigt dock så innebär det stora kvalitetsförbättringar för våra medlemmar.

Sponorer: Per Nilsson & Gerd Berner, Tandvårdsgruppen. Vi tar tacksamt emot fler sponsorer. Rangen kommer att bli en plats som man gärna vill synas på!

Vi kommer på denna sidan beskriva hur arbetet fortskrider.

Klicka på filerna nedan för bild på ritning över rangen samt utseende väderskydd.

 

Projektplan Drivingrange 

Steg 1 -Plan samt separat kostnadsställe. OK klart!

Steg 2 -Nya mattor. OK klart!

           - Nya bollar OK klart!

           - Ny betalautomat samt rangeboll aktivitet för medlemmar. OK klart!

           - Uppdatering av hela området pågår. Pågår!

           - Målområden på vänster sida rangen. OK klart!

           - Distansmarkeringar på högra sidan på rangen. OK klart!

           - Dränering del av range. Plan 2020 

Steg 3  Ihop med Arvsfonden

            -Gjutning av ny utslagsplatta (1.) 4 platser (närmast övningsgreen) OK klart!

            -Montering av väderskydd. OK klart!

            -Tillgänglighetsanpassa utslagsplatta 1. OK klart!

            -Iordningställande av område kring utslagsplats OK klart!

            -Gjutning utslagsplatta 2 med 4 platser. OK klart!

            -Handikapptoalett i anslutning till shopen. OK klart!

 

Vintern 2017/18 kom i mars månad 2018!!!

Baanpersonalen kunde inte göra markarbetena som planerat då det var 25 cm tjäle. För att solen skulle komma åt skottade man helt enkelt av del av rangen, med grävmaskin!

Rangen 12 april, frivilliga krafter hjälpte till med markarbetena.

Betongstöden sätts på plats.

Plattan gjuts.

Sedan poleras plattan.

Nya fräscha mattor på ett jämnt fint underlag och färdig att använda.

Nu monteras väderskyddet.

Väderskydd nr 1 KLART!