Lokala regler Gullbringa G&CC

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit Out-of Bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde.

När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d. Eller, när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål Gul 5 samt det röda pliktområdet på vänstra sidan av hål Gul 8, får spelaren som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet. Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar: Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och får vara i varje område på banan utom samma pliktområde

b) Spelförbudszoner

Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Det elektriska vildsvinsstaketet är även gräns föe Out-of-Bounds

1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet. (OBS: Ej lättnad enligt denna regel för Boll i pliktområde.)

b) Mark under arbete (MUA)

1.  Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

2,  Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

3.  Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

4.  Myrstackar

c) Oflyttbara tillverkade föremål

1.  Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Godkända av GGF Regelkommitté 2022-02-27