Vinterbana 2018-19

Golf är en sport som ska utövas året runt. Därför har vi en vinterbana.

Vinterbanan öppen från 2018-11-20.

När kyla och frost omöjliggör spel på ordinarie greener öppnas vinterbanan.

Vinterbanans sträckning är:

Hål Blå 1-8, Röd 7-9 och Gul 3-9 med vintergreener.

Svinga på!