Spelrätter

2014 infördes spelrätter på Gullbringa Golf & Country Club genom en frivillig konvertering som klubben bekostade med eget kapital.

Det betyder att för medlemskap över 25 års så krävs spelrättsinnehav.

Är du intresserad av att köpa en spelrätt ta gärna kontakt med kansliet eller kika på fliken Spelrättstorg och kontakta säljaren direkt. Det kan även finnas spelrätter till salu på golf.se, Blocket och liknande marknadsplatser.

Instruktioner för försäljning av spelrätter.

Spelrätten är medlemmens "personliga egendom".

Gullbringa Golf & Country klubb kan alltså inte sälja någon medlems spelrätt.

Säljaren skall inkomma med ett ifyllt överlåtelsehandling som skall vara undertecknad av spelrättsinnehavaren.

På blanketten skall begärt pris vara ifylld.

Hur genomförandet av köpet skall hanteras:

Alt 1) att klubben förmedlar köparen till säljaren genom Spelrättstorget och att de själva gör upp om likviden och att säljaren sedan lämnar in uppgifter att köpet är genomfört med underskrift, innan spelrätten skrivs över till den nya ägaren skall klubben godkänna den nya medlemmen, därefter skall den nya ägaren skriva på spelrättsavtalet.

Alt 2) om säljaren hittar en köpare skall överlåtelseblankett fyllas i där uppgifter på den nya ägaren och vara påskriven av både köpare och säljare, innan klubben överför spelrätt till ny ägare skall denne godkännas av klubben. 

Så länge man står som ägare av en spelrätt är man skyldig att erlägga medlemsavgift. (Detta för att klubben ska få nya medlemmar vid spelrättsbrist)

30/11 året innan det ska avse, är sista datum som spelrätten måste vara såld om man inte vill betala avgift för kommande år. Samma regler som vid utträde och medlemsändringar alltså. Med andra ord så är det en god idé att planera utträdet genom att sälja sin spelrätt i god tid innan den 30/11. Spelrätter som inte är sålda innan den 30/11 tillfaller klubben och tas då bort ifrån spelrättstorget.

Nedan följer länkar till de olika avsnitten