Seniorer

Seniorkommittén D50+ & H55+

Seniorkommitténs ledamöter;

 

Folke Karlsson, Ordf.

0768-091 971 / 0303-919 71

folke.karl@telia.com

Karin Karlsson, v Ordf. 0767-691 971 / 0303-919 71 karin.karl@telia.com

Lars-Gunnar Börjesson, kassör

0730-314 013 / 0303-22 53 73

larsgunnar35@gmail.com

Barbro Eriksson

0736-355 748 / 0303-933 61

barbro.ingalott@home.se
Hans-Erik Eriksson, coach H 55+

0708-641 690 / 0303-933 61

hans-erik.eriksson@home.se
Anci Hedin

0736-199 404

anders.anci@gmail.com
Anders Hedin

0707-672 903

anders.anci@gmail.com
Erik Krona

0705-885 682

erikkrona@gmail.com
Tommy Eriksson 0767-838 884 toer_gbg@telia.com
Lotta Stoltz-Larsson, coach D50+ 0705-490 975 stoltz1952@gmail.com
Åke Holmqvist, Adjungerad Senior Advisor 0733-108 226 ake-hq@live.se
     

Du är alltid välkommen att ringa någon av oss i frågor som berör Seniorernas aktiviteter.

AKTIVITETER 2020

 

Årets speldagar Måndagsgolfen
- v g se undersidan "Måndagsgolf".

KM 2020

Alla Klubbmästerskap spelas på KM-Helgen lör-sön 29-30 aug.

MatchCuper för H 55 och H 65

Anmälningslistor finns nu uppsatta på anslagstavlan. Anmälan senast söndag 28 juni. Damer som önskar spela match rekommenderas att anmäla sig till GGCC-Cupen Damer senast 28 juni. (Se även "HöstCupen Match" nedan.)

 

 

Matchtävling mot grannklubbarna KK, Ste och Tjö GK;

Viking Senior Cup spelas preliminärt onsdagen 2 sept på Kungälv Kode GK.
Seniorkommittén nominerar laget (15 pers varav minst 3 och helst 6 damer).

 

HöstCupen Match spelas 28-29 sept.
Matchcup över 9 hål / match. Öppen för såväl D 50+ som H 55+.
Anmälan via "golf.se/Min golf" eller muntligt till kansliet senast 18 september.

Avslutning med Prisutdelningar
arrangeras torsdagen 1 oktober.

I år är avslutningen anpassad efter COVID-19. Vi spelar sedvanlig 18 håls korthålstävling, men med löpande start från kl 08:30. Ingen gemensam lunch efter tävlingen, men Seniorkommittén bjuder på enskild lunch för den som önskar. Ingen ordinarie "stor" prisutdelning för säsongen utan endast utdelning av vandringspriser för säsongsvinnare och cuper samt dagens tävling. Anmälan via "golf.se/Min golf" eller muntligt till kansliet senast 28 september. 

Julbord med puttningstävling är p g a COVID-19 INSTÄLLT !

ANMÄLAN till Höstcup Match och Avslutningen
görs via ”golf.se/Min golf” (eller via kansliet) och är möjlig f o m söndagen 30 augusti.