Seniorer

Seniorkommittén D50+ & H55+

Seniorkommitténs ledamöter;

 

Folke Karlsson, Ordf.

0768-091 971 / 0303-919 71

folke.karl@telia.com

Karin Karlsson, v Ordf. 0767-691 971 / 0303-919 71 karin.karl@telia.com

Lars-Gunnar Börjesson, kassör

0730-314 013 / 0303-22 53 73

larsgunnar35@gmail.com

Barbro Eriksson

0736-355 748 / 0303-933 61

barbro.ingalott@home.se
Hans-Erik Eriksson, coach H 55+

0708-641 690 / 0303-933 61

hans-erik.eriksson@home.se
Anci Hedin

0736-199 404

anders.anci@gmail.com
Anders Hedin

0707-672 903

anders.anci@gmail.com
Erik Krona

0705-885 682

erikkrona@gmail.com
Tommy Eriksson 0767-838 884 toer_gbg@telia.com
Lotta Stoltz-Larsson, coach D50+ 0705-490 975 stoltz1952@gmail.com
Åke Holmqvist, Adjungerad Senior Advisor 0733-108 226 ake-hq@live.se
     

Du är alltid välkommen att ringa någon av oss i frågor som berör Seniorernas aktiviteter.

AKTIVITETER 2020

 

Årets speldagar Måndagsgolfen
- v g se undersidan "Måndagsgolf".

KM 2020

Alla Klubbmästerskap spelas på KM-Helgen lör-sön 29-30 aug.

MatchCuper för H 55 och H 65

Anmälningslistor finns nu uppsatta på anslagstavlan. Anmälan senast söndag 28 juni. Damer som önskar spela match rekommenderas att anmäla sig till GGCC-Cupen Damer senast 28 juni. (Se även "HöstCupen Match" nedan.)

 

 

Matchtävling mot grannklubbarna KK, Ste och Tjö GK;

Viking Senior Cup spelas preliminärt onsdagen 2 sept på Kungälv Kode GK.
Seniorkommittén nominerar laget (15 pers varav minst 3 och helst 6 damer).

 

HöstCupen Match spelas 28-29 sept.
Matchcup över 9 hål / match. Öppen för såväl D 50+ som H 55+.
Anmälan via "golf.se/Min golf" eller muntligt till kansliet senast 18 september.

Avslutning med Prisutdelningar
arrangeras torsdagen 1 oktober.

Vi samlas kl 1000 för att ca kl 1030 med shotgunstart spela en 16-18 håls korthålstavling. Efter tävlingen samlas vi för en gemensam lunch och förättar prisutdelning (med behöriga avstånd !) för såväl säsongens som dagens tävlingar. Anmälan via "golf.se/Min golf" eller muntligt till kansliet senast 22 september. Kostnad ca 299:-/pers. Max 90 delt.


Julbord med puttningstävling
arrangeras onsdag 2 december (preliminär datum).
Samling kl 1130, medtag boll och putter. Anmälan via "golf.se/Min Golf" eller muntligt till kansliet senast 30 november kl 1200. Kostnad ca 299:-/pers. Max 90 delt.

ANMÄLAN till Höstcup Match, Avslutningen och Julbordet
görs via ”golf.se/Min golf” (eller via kansliet) och är möjlig f o m söndagen 30 augusti.