Måndagsgolf

På denna sida får Du information om våra Måndagstävlingar, regler för anmälan, när och var vi spelar mm. Resultatlistor och veckovinnare Dam- och Herrklass redovisas på undersidan "Information & Resultatlistor."

Anmälan till tävling
Du anmäler Dig till MåndagsGolfen på tre sätt;
- via "golf.se/Min Golf" (från hemdator, IPad, IPhone eller annat användbart instrument),
- via terminalen utanför kansliet
- eller direkt till kansliet (via tfn eller personligen "över disk").

OBS ! Du kan numera anmäla Dig till tävling på någon av våra fyra "utbytestävlingar" på annan bana via GGCC Tävlingsprogram på "golf.se/Min golf". Var dock noga med att anmäla Dig till rätt tävling, t ex "GGCC Seniorer på Ale GK 26 Maj" osv .... !

 
 
 

Det är även viktigt att Du vid anmälan väljer om Du vill ha "tidig" eller "sen" start (alt. inte väljer någotdera) samt att herrarna redan vid anmälan väljer om de vill spela från RÖD tee. Detta val görs i rutan "Val av tee" i anmälningsfönstret i Golf.se/Min Golf där Du markerar valet "Röd tee". Damer kan även välja "Orange tee". Om Du omedelbart före start bestämmer Dig för att byta tee är detta OK, men ett krav är att detta noteras tydligt högst upp på scorekortet samt att aktuell och ny spelhcp (SHC) noteras lika tydligt

Du kan anmäla Dig till våra tävlingar ca 2 veckor före akuell tävlingsdag och sista anmälningstid är normalt fredag kl 1500 veckan före tävling varpå startlistan publiceras ca kl 1500 lördagen före aktuell tävling. Andra tider kan dock förekomma, t ex vid tisdagstävling. Efteranmälningar godkänns undantagsvis och i mån av plats ......

 
 
 

 

 

OBS ! Vid våra tävlingar krävs "EGA Exakt Tävlingshandicap" (ETH) för att vinna Veckans Presentkort, men alla ronder kommer att registreras som giltiga i "säsongs-sammanställningen" av årets scorer. Efter högst fyra ronder får den som ev. saknar ETH detta utan att behöva göra någon egen åtgärd i ärendet.

 

Våra speldagar och reserverade tider är normalt måndag 08.00 - ca 12.00 (09.00 under april).

Totalt och i bästa fall ca 20 speltillfällen, varav de 8 bästa räknas vid sammanställning av ackumulerat säsongsresultat vilket i sin tur bildar underlag för säsongens prisbord som utdelas i samband med höstens avslutningssamling. Observera även att vi vid fyra tillfällen spelar på tisdagar (fetstilade nedan). Detta beror på att Ale och Lys GK har sina seniordagar på tisdagar samt kollision med Påskhelg och seriespel 20/6.

 
 
 

 

"KICK-OFF"

måndagen 6 april med shotgunstart kl 0900, gemensam lunch ca 1330-1430 och därefter ca 30 min info om årets program. Övriga speldagar är;

April: Mån 6, Tis 14, Mån 20, Månd 27,
Maj:  Mån 4, Mån 11,  Mån 18, Tis 26 (Ale GK),
Juni:  Mån 1, Tis 9 (Lys GK), Mån 15, Mån 22, Tis 30,

Aug: Mån 3, Mån 10, Mån 17 (Ste GK), Mån 24, Mån 31 (Tjörns GK),

Sept: Mån 7, Mån 14.

 

OBS ! De som inte har Bästkortet i år får betala 100:- i Greenfee till utbytesklubbarna !
Tisdag den 26 maj spelar vi Ale GK,
Tisdag den 9 juni spelar vi på Lysegårdens GK,
Måndag den 17 augusti spelar vi på Stenungsunds GK,

Måndag den 31 augusti spelar vi på Tjörns GK.

 
 
 

 

NYHET - 9-håls-tävlingen "Senior9an"

Vi kommer att testa en ren 9-hålstävling, samtidigt med den vanliga måndagsgolfen, men då på akuell 9-hålsslinga !

Du anmäler Dig precis som vanligt, via GIT eller kansliet till "Senior9an", som kommer att ligga på samma ställe som den vanliga måndagsgolfen ! Man får lov att hoppa mellan att spela 9 eller 18 hål, beroende på vad man orkar med. Starttiderna kommer att ligga mellan 09:30--10:30 för att möjliggöra samåkning. Alla herrar spelar från Röd tee och damer kan välja att spela Röd eller Orange.

Vill man vara med på utbytena med de andra klubbarna, så får man anmäla sig till 18-håls-tävlingen, annars går det bra att spela 9-håls-tävlingen hemma på Gullbringa.

Allt annat som ingår i måndagsgolfen, avgifter, Kick-Off, Cuper, gemensamma luncher mm, är detsamma.

Avgift 400:- gäller för hela säsongen 2020 (inkl. Arnes cuper och Höstcup).

När årsavgift betalats, i kuvert märkt med namn och GOLF-ID och som lämnas till kansliet, i "greenfeeinkast" vid kansliet eller direkt till Seniorkommittén, får resultat noteras som gällande - lämplingen betalas årsavgiften vid "Kick-Off".

STARTLISTOR

publiceras före tävling med automatik på "golf.se/Min golf" ca kl 1500 lördagen före tävling samt på anslagstavlan. Annan tid kan dock förekomma. Aktuell starttid utsänds även via e-post när startlistan publicerats och kan även efterfrågas via tfn till kansliet. På GGCC hemsida publiceras startlistan under Tävling/ Tavlingsprogram".

RESULTATLISTOR

publiceras på likartat sätt på "golf.se/Min golf" samt på GGCC hemsida under "Tävling/Tävlingsprogram" snarast efter tävling. Aktuell sammanställning av ackumulerat säsongsresultat publiceras som PDF-fil (via "länk") på sidan "Information & Resultatlistor" härintill, förhoppningsvis snarast och senast 24 tim. efter resp. tävlings avslutande.