Måndagsgolf

På denna sida får Du information om våra Måndagstävlingar, regler för anmälan, när och var vi spelar mm. Resultatlistor och veckovinnare Dam- och Herrklass redovisas på undersidan "Information & Resultatlistor."

Anmälan till tävling
Du anmäler Dig till MåndagsGolfen på tre sätt;
- via "golf.se/Min Golf" (från hemdator, IPad, IPhone eller annat användbart instrument),
- via terminalen utanför kansliet
- eller direkt till kansliet (via tfn eller personligen "över disk").

OBS ! Du kan numera anmäla Dig till tävling på någon av våra tre "utbytestävlingar" på annan bana via GGCC Tävlingsprogram på "golf.se/Min golf". Var dock noga med att anmäla Dig till rätt tävling, t ex "GGCC Seniorer på Ale GK 21 Maj" osv .... !

 
 
 

Det är även viktigt att Du vid anmälan väljer om Du vill ha "tidig" eller "sen" start (alt. inte väljer någotdera) samt att herrarna redan vid anmälan väljer om de vill spela från RÖD tee. Detta val görs i rutan "Val av tee" i anmälningsfönstret i Golf.se/Min Golf där Du markerar valet "Röd tee". Damer kan även välja "Orange tee". Om Du omedelbart före start bestämmer Dig för att byta tee är detta OK, men ett krav är att detta noteras tydligt högst upp på scorekortet samt att aktuell och ny spelhcp (SHC) noteras lika tydligt

Du kan anmäla Dig till våra tävlingar ca 2 veckor före akuell tävlingsdag och sista anmälningstid är normalt fredag kl 1500 veckan före tävling varpå startlistan publiceras ca kl 1500 lördagen före aktuell tävling. Andra tider kan dock förekomma, t ex vid tisdagstävling. Efteranmälningar godkänns undantagsvis och i mån av plats ......

 
 
 

 

 

OBS ! Vid våra tävlingar krävs "EGA Exakt Tävlingshandicap" (ETH) för att vinna Veckans Presentkort, men alla ronder kommer att registreras som giltiga i "säsongs-sammanställningen" av årets scorer. Efter högst fyra ronder får den som ev. saknar ETH detta utan att behöva göra någon egen åtgärd i ärendet.

 

Våra speldagar och reserverade tider är måndag 08.00 - ca 12.30 (ibland tisdag, se nedan).

Totalt och i bästa fall ca 20 speltillfällen, varav de 8 bästa räknas vid sammanställning av ackumulerat säsongsresultat vilket i sin tur bildar underlag för säsongens prisbord som utdelas i samband med höstens avslutningssamling. Observera även att vi vid fyra tillfällen spelar på tisdagar (fetstilade nedan). Detta beror på att Ale och Lys GK har sina seniordagar på tisdagar samt kollision med Påskhelg eller förbokad företagsgolf.

 
 
 

 

"KICK-OFF"

måndagen 8 april med shotgunstart kl 0900, gemensam lunch ca 1330-1430 och därefter ca 30 min info om årets program. Övriga speldagar är;

April: Mån 8, Mån 15, Tis 23, Månd 29,
Maj:  Mån 6, Mån 13, Tis 21 (Ale GK), Mån 27,
Juni:  Mån 3, Tis 11 (Lys GK), Mån 17, Mån 24,

Juli: Mån 1,

Aug: Mån 5, Mån 12, Mån 19 (Ste GK), Mån 26,

Sept: Tis 3, Mån 9, Mån 16.

 

OBS !
Tisdag den 21 maj spelar vi Ale GK,
Tisdag den 11 juni spelar vi på Lysegårdens GK,
Måndag den 19 augusti spelar vi på Stenungsunds GK,

 
 
 

 

Vill Du spela endast 9 hål ?

Fr o m 2014 reformerade vi statuterna för måndagsspel över "bara" 9 hål för att förenkla för såväl spelare som tävlingsledning. Till spelarens score läggs avseende de ospelade 9 hålen en bruttoscore som motsvarar att dessa spelats på hcp (jfr föranmäld sällskapsrond över 9 hål där systemet lägger till 18 poäng vid registrering). En sålunda uppnådd score kan dock inte vinna "Veckans presentkort".

OBS ! Man kan inte specifikt anmäla sig till en 9-hålsrond via "Golf.se/Min golf", men spelare som avser spela enbart 9 hål bör meddela TL detta genom att skriva in ett meddelande till TL i fältet "Kommentar från spelaren" i anmälnings-fönstret, alternativt be kansliet om tjänsten. Denna info underlättar nämligen förutsättningen för lottningen - d v s hur man placerar 9-hålare i startlistan.

Avgift 400:- gäller för hela säsongen 2019
 (inkl. Arnes cuper och Höstcup).

När årsavgift betalas senare än "Kick-Off" så gäller 400:- och endast "Cash" i kuvert märkt med namn och GOLF-ID och som lämnas till kansliet, i "greenfeeinkast" vid kansliet eller direkt till Seniorkommittén. Först då får resultat noteras som gällande - lämplingen betalas årsavgiften vid "Kick-Off".

STARTLISTOR

publiceras före tävling med automatik på "golf.se/Min golf" ca kl 1500 lördagen före tävling samt på anslagstavlan. Annan tid kan dock förekomma. Aktuell starttid utsänds även via e-post när startlistan publicerats och kan även efterfrågas via tfn till kansliet. På GGCC hemsida publiceras startlistan under Tävling/ Tavlingsprogram".

RESULTATLISTOR

publiceras på likartat sätt på "golf.se/Min golf" samt på GGCC hemsida under "Tävling/Tävlingsprogram" snarast efter tävling. Aktuell sammanställning av ackumulerat säsongsresultat publiceras som PDF-fil (via "länk") på sidan "Information & Resultatlistor" härintill, förhoppningsvis snarast och senast 24 tim. efter resp. tävlings avslutande.