Måndagsgolf

På denna sida får Du information om våra Måndagstävlingar, regler för anmälan, när och var vi spelar mm. Resultatlistor och veckovinnare Dam- och Herrklass redovisas på undersidan "Information & Resultatlistor."

Anmälan till tävling
Du anmäler Dig till MåndagsGolfen på tre sätt;
- via "golf.se/Min Golf" (från hemdator, IPad, IPhone eller annat användbart instrument),
- via terminalen utanför kansliet
- eller direkt till kansliet (via tfn eller personligen "över disk").

OBS ! Du kan numera anmäla Dig till tävling på någon av våra tre "utbytestävlingar" på annan bana via GGCC Tävlingsprogram på "golf.se/Min golf". Var dock noga med att anmäla Dig till rätt tävling, t ex "GGCC Seniorer på Lysegårdens GK 22 Juni" osv .... !

 
 
 

Det är även viktigt att Du vid anmälan väljer om Du vill ha "tidig" eller "sen" start (alt. inte väljer någotdera) samt att herrarna redan vid anmälan väljer om de vill spela från RÖD tee. Detta val görs i rutan "Val av tee" i anmälningsfönstret i Golf.se/Min Golf där Du markerar valet "Röd tee". Damer kan även välja "Orange tee". Om Du omedelbart före start bestämmer Dig för att byta tee är detta OK, men ett krav är att detta noteras tydligt högst upp på scorekortet samt att aktuell och ny spelhcp (SHC) noteras lika tydligt

Du kan anmäla Dig till våra tävlingar ca 2 veckor före akuell tävlingsdag och sista anmälningstid är normalt fredag kl 1500 veckan före tävling varpå startlistan publiceras ca kl 1500 lördagen före aktuell tävling. Andra tider kan dock förekomma, t ex vid tisdagstävling. Efteranmälningar godkänns undantagsvis och i mån av plats ......

 
 
 

 

 

Våra speldagar och reserverade tider är normalt måndag 08.00 - ca 12.00 (09.00 under April).

Totalt och i bästa fall 10 speltillfällen, varav de 6 bästa räknas vid sammanställning av ackumulerat säsongsresultat vilket i sin tur bildar underlag för säsongens prisbord som utdelas i samband med höstens avslutningssamling.

 

                                     "KICK-OFF" måndagen 7 Juni.  

 OBS!!!  Pga, att vi ska undvika folksamlingar, och inte får lov att ha samlingar inomhus, såsom gemensam lunch och informationsmöte! Så kommer vi att ha löpande start, med början kl 8:00!

Kom i god tid, för uthämtning av scorekort och betalning av Tävlingsavgiften 300:-, som gäller för hela säsongen, kontant eller swish 076-8091971.

 

 

 
 
 

 

 Övriga speldagar är:

Maj: 

Juni: Måndag 7, Måndag 14, Tisdag 22 (Lyseg GK), Måndag 28.

Aug: Måndag 9, Måndag 16 (Ste GK), Måndag 23, Måndag 30 (Tjörn GK).

Sept: Måndag 6, Måndag 13.

 

OBS ! De som inte har Bästkortet i år får betala 100:- i Greenfee till utbytesklubbarna 

Tisdag den 22 Juni spelar vi på Lysegårdens GK.

Måndag den 16 augusti spelar vi på Stenungsunds GK.

Måndag den 30 augusti spelar vi på Tjörns GK.

 

Avgift: Se anslag på klubben, gäller för hela säsongen 2021 (vilket även inkluderar deltagande i Arnes cuper och Höstcup)  

När avgift betalats, i kuvert märkt med namn och som lämnas i kansliet, eller stoppas i "greenfeeinkastet" vid kansliet eller direkt till Seniorkommittén, får resultat noteras som gällande! Lämpligen betalas årsavgiften vid "Kick.Off", Kontant eller Swish 076-8091971.

 
 
 

 

NYHET från 2019 - 9-håls-tävlingen "Senior-9an"

9-håls-tävlingen "Senior-9an"

Vi spelar en ren 9-hålstävling, samtidigt med den vanliga måndagsgolfen, då på aktuell 9-hålsslinga!

Fram tills att Blå slinga är spelbar, kommer Senior-9an att spelas på de sista nio hålen på 18-hålsbanan, innan första bollen i 18-hålstävlingen hinner dit!

Du anmäler Dig precis som vanligt, via GIT eller kansliet till "Senior-9an", som kommer att ligga på samma ställe som den vanliga måndagsgolfen ! Man får lov att hoppa mellan att spela 9 eller 18 hål, beroende på vad man orkar med. Starttiderna kommer att ligga mellan 09:00--10:00 för att möjliggöra samåkning. Alla herrar spelar från Röd tee och damer kan välja att spela Röd eller Orange.

Vill man vara med på utbytena med de andra klubbarna, så får man anmäla sig till 18-håls-tävlingen, annars går det bra att spela 9-håls-tävlingen hemma på Gullbringa.

Allt annat, avgift som inkluderar Måndagsgolf och deltagande i Cuper är desamma.

 

STARTLISTOR

publiceras före tävling med automatik på "golf.se/Min golf" ca kl 1500 lördagen före tävling samt på anslagstavlan. Annan tid kan dock förekomma. Aktuell starttid utsänds även via e-post när startlistan publicerats och kan även efterfrågas via tfn till kansliet. På GGCC hemsida publiceras startlistan under Tävling/ Tavlingsprogram".

RESULTATLISTOR

publiceras på likartat sätt på "golf.se/Min golf" samt på GGCC hemsida under "Tävling/Tävlingsprogram" snarast efter tävling. Aktuell sammanställning av ackumulerat säsongsresultat publiceras som PDF-fil (via "länk") på sidan "Information & Resultatlistor" härintill, förhoppningsvis snarast och senast 24 tim. efter resp. tävlings avslutande.