På denna sida får Du information om våra Måndagstävlingar, regler för anmälan, när och var vi spelar mm. Resultatlistor och veckovinnare Dam- och Herrklass redovisas på undersidan "Information & Resultatlistor."

Anmälan till tävling
Du anmäler Dig till MåndagsGolfen på tre sätt;
- via "golf.se/Min Golf" (från hemdator, IPad, IPhone eller annat användbart instrument),
- via terminalen utanför kansliet
- eller direkt till kansliet (via tfn eller personligen "över disk").

OBS ! Du kan numera anmäla Dig till tävling på någon av våra fyra "utbytestävlingar" på annan bana via GGCC Tävlingsprogram på "golf.se/Min golf". Var dock noga med att anmäla Dig till rätt tävling, t ex "GGCC Seniorer på Lysegårdens GK 21 Juni" osv .... !

 
 
 

Det är även viktigt att Du vid anmälan väljer om Du vill ha "tidig" eller "sen" start (alt. inte väljer någotdera) samt att herrarna redan vid anmälan väljer om de vill spela från RÖD tee. Detta val görs i rutan "Val av tee" i anmälningsfönstret i Golf.se/Min Golf där Du markerar valet "Röd tee". Damer kan även välja "Orange tee". Om Du omedelbart före start bestämmer Dig för att byta tee är detta OK, men ett krav är att detta noteras tydligt högst upp på scorekortet samt att aktuell och ny spelhcp (SHC) noteras lika tydligt. 

Du kan anmäla Dig till våra tävlingar ca 2 veckor före akuell tävlingsdag och sista anmälningstid är normalt fredag kl 1500 veckan före tävling varpå startlistan publiceras ca kl 1500 lördagen före aktuell tävling. Andra tider kan dock förekomma, t ex vid tisdagstävling. Efteranmälningar godkänns undantagsvis och i mån av plats ......

 
 
 

 

 

Våra speldagar och reserverade tider är normalt måndag 08.00 - ca 12.00 (09.00 under April).

Totalt och i bästa fall 20 speltillfällen, varav de 8 bästa räknas vid sammanställning av ackumulerat säsongsresultat vilket i sin tur bildar underlag för säsongens prisbord som utdelas i samband med höstens avslutningssamling. 

 
 
 

 

 Speldagarna är:

April: Tisdag 19 "kick-off", Måndag 25.

Maj: Måndag 2, Måndag 9, Måndag 16, Tisdag 24 Ale, Måndag 30.

Juni: Tisdag 7, Måndag 13, Tisdag 21 (Lyseg GK), Måndag 27 (våravslutning).

Aug: Måndag8, Måndag 15, Måndag 22 (Ste GK), Måndag 29 (Tjörns GK).

Sept: Måndag 5, Måndag 12, Måndag 19.

 

OBS ! De som inte har Bästkortet, får i år betala 150:- i Greenfee till utbytesklubbarna.

Tisdag den 24 maj spelar vi på Ale GK, (här gäller inte bästkortet)

Tisdag den 21 Juni spelar vi på Lysegårdens GK.

Måndag den 22 augusti spelar vi på Stenungsunds GK.

Måndag den 29 augusti spelar vi på Tjörns GK.

 

Avgift: Se anslag på klubben, gäller för hela säsongen 2022 (vilket även inkluderar deltagande i Arnes cuper och Höstcup)  

När avgift betalats, i kuvert märkt med namn och som lämnas i kansliet, eller stoppas i "greenfeeinkastet" vid kansliet eller direkt till Seniorkommittén, får resultat noteras som gällande! Lämpligen betalas årsavgiften vid "Kick-Off", Kontant eller Swish 076-8091971.
 
 
 

 

NYHET från 2019 - 9-håls-tävlingen "Senior-9an"

9-håls-tävlingen "Senior-9an"

Vi spelar en ren 9-hålstävling, samtidigt med den vanliga måndagsgolfen, då på aktuell 9-hålsslinga!

Du anmäler Dig precis som vanligt, via GIT eller kansliet till "Senior-9an", som kommer att ligga på samma ställe som den vanliga måndagsgolfen ! Man får lov att hoppa mellan att spela 9 eller 18 hål, beroende på vad man orkar med. Starttiderna kommer att ligga mellan 09:00--10:00 för att möjliggöra samåkning. Alla herrar spelar från Röd tee och damer kan välja att spela Röd eller Orange.

Vill man vara med på utbytena med de andra klubbarna, så får man anmäla sig till 18-håls-tävlingen, annars går det bra att spela 9-håls-tävlingen hemma på Gullbringa.

Allt annat som ingår i måndagsgolfen, avgifter,kick-off, cuper, gemensamma luncher mm, detsamma!

Avgift 400:- gäller för hela säsongen 2022 (vilket även inkluderar deltagande i Arnes Cuper och Höstcup).

När avgift betalats, i kuvert märkt med namn och som lämnas till kansliet, i "greenfeeinkast" vid kansliet eller direkt till Seniorkommittèn, får resultat noteras som gällande! Lämpligen betalas årsavgiften vid "Kick-Off", kontant eller Swish till 076-8091971.

STARTLISTOR

publiceras före tävling med automatik på "golf.se/Min golf" ca kl 1500 lördagen före tävling samt på anslagstavlan. Annan tid kan dock förekomma. Aktuell starttid utsänds även via e-post när startlistan publicerats och kan även efterfrågas via tfn till kansliet. På GGCC hemsida publiceras startlistan under Tävling/ Tavlingsprogram".

RESULTATLISTOR

publiceras på likartat sätt på "golf.se/Min golf" samt på GGCC hemsida under "Tävling/Tävlingsprogram" snarast efter tävling. Aktuell sammanställning av ackumulerat säsongsresultat publiceras som PDF-fil (via "länk") på sidan "Information & Resultatlistor" härintill, förhoppningsvis snarast och senast 24 tim. efter resp. tävlings avslutande.