Styrelsen

Styrelsen är till för dig som medlem. Tveka inte att tala med oss när vi träffas på Gullbringa Golf & Country Club. Du kan även skriva ner dina åsikter och idéer och lägga i förslagslådan i klubbhuset eller be klubbchefen föra dina åsikter vidare. Alla medlemsfrågor tas upp på kommande styrelsemöten och besvaras skriftligen kort därefter genom klubbchefen.

Hans Mattsson

Ordförande

Jag är idag 75 år, sambo med Gunilla och bor i Marstrand. Spelat golf i 33 år. Är som person positiv och ärlig.

Mina fritidsintressen förutom golfen är att vara på havet med vår motorbåt samt att resa.

Professionellt  har jag varit egen företagare, arbetat som VD och Vd inom näringslivet och under senare år har jag arbetat för IKEA som varuhuschef och byggt upp varuhus både i Sverige och utomlands.

Min förhoppning med uppdraget är att vi gemensamt skall skapa en organisation för att  ta GGCC in i en förändrad golfvärld på ett för medlemmarna positivt sätt och få mer ungdomar intresserade av vår sport. Jag skulle också vilja finna nya vägar att samarbeta med andra klubbar utan att det skall för oss medlemmar vara alltför kostsamt.

Min förhoppning och vision är att GGCC om 10 år är en välmående golfklubb, intressant att besöka och uppvisar en hög kvalitet.

Roger Johansson

Vice Ordförande

Ansvarig för projekt arvsfonden och drivingrange

Niclas Lindblom

Ledamot

Ansvarig för idrott och junior

Anna Nissen

Ledamot

Ansvarig för damkommittén och medlemsutveckling

Annelie Hultén

Ledamot

Ansvarig för paragolfen

Ingegärd Thulin

Ledamot

Ansvarig för ekonomi och banutveckling

Jonas Liljeröd

Ledamot

Ansvarig för seniorkommittén och sponsring

Lennart Olving

Valberedningen, sammankallande

Sture Gustafsson

Valberedningen

Ewa Larsson

Valberedningen

Emil Pettersson och Andreas Bröjer Ryberg

Revisorer

Victor Lindelöf och Mikael Thorsson

Revisorssuppleanter