Styrelsen

Styrelsen är till för dig som medlem. Tveka inte att tala med oss när vi träffas på Gullbringa Golf & Country Club. Du kan även skriva ner dina åsikter och idéer och lägga i förslagslådan i klubbhuset eller be klubbchefen föra dina åsikter vidare. Alla medlemsfrågor tas upp på kommande styrelsemöten och besvaras skriftligen kort därefter genom klubbchefen.

Ulf Maxén

Ordförande

Jag är 58 år, bor i Kungälv och har en golfande familj i form av min fru Maria samt två vuxna barn. Ursprungligen kommer jag från Örnsköldsvik men flyttade till Göteborg i samband med studier på Chalmers. Jag har arbetat inom pappersindustrin i ca 30 år i ledande befattningar framförallt inom produktion, i både Sverige och utomlands.

Jag började spela golf i början av 90-talet och har varit medlem i GGCC sedan 2000. Golf är en stor passion för mig och jag både tränar och tävlar med stor glädje. I fjol gjorde jag mitt första år på den nationella seniortouren med blandad framgång, så revanschlusten är stor inför 2023. Under några år satt jag som ordförande i idrottskommitten i GGCC vilket var mycket roligt och givande. Sedan dess har jag känt att jag vill komma tillbaka till någon form av engagemang i GGCC.

Som Ordförande vill jag tillsammans styrelsen, medlemmar, partners och anställda fortsatta utveckla vår fantastiska klubb, vilket innebär att:

-GGCC ska vara det naturliga valet i vår region oavsett om man är medlem- eller gästspelare och oavsett spelnivå

-Verksamheten skall hålla hög kvalitet som attraherar både nya och befintliga medlemmar i alla åldrar

Juniorverksamheten skall växa, för att säkra framtiden för klubben och för att ge ungdomar möjligheten att nå sin fulla potential som golfspelare.

Roger Johansson

Vice Ordförande

Ansvarig för projekt arvsfonden och drivingrange

Niclas Lindblom

Ledamot

Ansvarig för idrott och junior

Anna Nissen

Ledamot

Ansvarig för damkommittén och medlemsutveckling

Annelie Hultén

Ledamot

Ansvarig för paragolfen

Ingegärd Thulin

Ledamot

Ansvarig för ekonomi och banutveckling

Jonas Liljeröd

Ledamot

Ansvarig för seniorkommittén och sponsring

Valberedningen

I Valberedningen finns Lennart Olving (på bilden) som är sammankallande, samt Jeanette Footland och Annika Lundqvist.

Emil Pettersson och Andreas Bröjer Ryberg

Revisorer

Victor Lindelöf och Mikael Thorsson

Revisorssuppleanter