Styrelsen

Styrelsen är till för dig som medlem. Tveka inte att tala med oss när vi träffas på Gullbringa Golf & Country Club. Du kan även skriva ner dina åsikter och idéer och lägga i förslagslådan i klubbhuset eller be klubbchefen föra dina åsikter vidare. Alla medlemsfrågor tas upp på kommande styrelsemöten och besvaras skriftligen kort därefter genom klubbchefen.

Lars Carlsson

Ordförande

Jag är 60+ och nybliven pensionär, gift med Barbro, har två barn + två bonusbarn, uppvuxen i Tjuvkil, utbildad på Chalmers, har arbetat inom fordonsindustrin i +35 år, i eget bolag och för multinationella bolag, i olika chefsroller, i Sverige och utomlands. Jag är medlem på GGCC sedan 1977, älskar golfspelet och tränar och tävlar gärna, ibland på nationella seniortouren. Jag är uppvuxen i en idrottsfamilj och har föreningslivet i blodet. Har varit verksam som tränare och ledare i fotboll.

Som ordförande för Gullbringa Golf & Country Club vill jag verka tillsammans med styrelsen, övriga medlemmar, partners och anställda för att fortsätta utveckla klubben. Jag vill arbeta för att:
GGCC ska vara det naturliga valet när man som golfspelare väljer att spela i vår region oavsett om man är medlem- eller gäst-spelare, låg- eller hög handicap.

Verksamheten i klubben ska hålla en hög kvalitet så att det attraherar både befintliga och nya medlemmar i olika kategorier. Juniorverksamheten växer, för att säkra framtiden för klubben och ger ungdomar möjligheten att nå sin fulla potential som golfspelare.

Roger Johansson

Vice Ordförande

Ansvarig för projekt arvsfonden och drivingrange

Niclas Lindblom

Ledamot

Ansvarig för idrott och junior

Anna Nissen

Ledamot

Ansvarig för damkommittén och medlemsutveckling

Annelie Hultén

Ledamot

Ansvarig för paragolfen

Ingegärd Thulin

Ledamot

Ansvarig för ekonomi och banutveckling

Jonas Liljeröd

Ledamot

Ansvarig för seniorkommittén och sponsring

Valberedningen

I Valberedningen finns Lennart Olving (på bilden) som är sammankallande, samt Jeanette Footland och Annika Lundqvist.

Emil Pettersson och Andreas Bröjer Ryberg

Revisorer

Victor Lindelöf och Mikael Thorsson

Revisorssuppleanter