Information från styrelsemöten

Styrelseprotokoll

Årets alla styrelseprotokoll samt årsmötesprotokollet finns tillgängliga i en pärm i tidningsstället.

Välkomna att ta del av denna information!

Banan

Hela Gula slingan har renoverats och invigdes 2009. Nya greener och nya greenområden. Flera nya bunkrar och några som har försvunnit. Dammar har renoverats, en damm har försvunnit och en annan har tillkommit. En del nya tees och en helt ny fairway.

Idrott

Niclas Lindblom är idrottsansvarig. Han har det övergripande och samordnade ansvaret för idrotten på GGCC. Vi satsar på bredden med nästan 400 juniorer! Vi har 2012 en stor "utvecklingsgrupp", 150 juniorer i veckoträning totalt som är blivande stjärnor. Till vår hjälp har vi många inspirerande ledare och golftränare. Inför vintern 11/12 erbjuder vi för första gången vinterträning även för breddjuniorer.

IT

Gullbringa Golf & Country Club har en övergripande IT-plan.

Målsättningen med all IT på GGCC är att: "IT ska genomsyra hela verksamheten i syfte att spara tid, undvika misstag och undvika att man tappar information". Från och med 2007 kan man boka tider via internet.

Fastighet

En arbetsgrupp arbetar med att minimera elförbrukningen på hela anläggningen.

Medlemsförmåner

Ett utökat samarbete med våra företagskunder skapar förmåner av olika slag. Vi har också ett flertal individuella greenfeerabattsavtal med andra golfklubbar. Dessutom rabatter på olika slags träning i området.

Golfvärdar

Golfvärdskapet hanteras av Gunilla och Ulf Grund. Golfvärdarna är internutbildade och arbeta med enskilda specialprojekt inom verksamheten. Viktigt här är att uppnå "Snabbare spel". Fler golfvärdar skall rekryteras -Kontakta kansliet om du är intresserad av att bli golfvärd.