Bästkortet 2021

För dig som älskar golf!

Bästkortet är ett förmånskort som fullvärdiga Silvermedlemmar (med årsavgift över 6.000 kr) kan köpa.

Bästkortet kostar 2.000 kr.

Om man nyttjar alla sina golfrundor så blir greenfee 84 kr/runda!

Bästkortet är personligt.

Bästkortet är giltigt till och med 2021-12-31.

Med detta kort har du rätt att spela max 6 rundor/klubb utan att betala greenfee på följande klubbar:

-Lyckorna GK

-Lysegårdens GK (OBS tider bokas inte via Min Golf utan endast genom att ringa 0303-223426.)

-Stenungsunds GK

-Tjörns GK

Gästspelsbokning enligt den enskilda klubbens regler.

Med Bästkortet kan man utan kostnad spela alla dagar och tider förutom lördagar 09.00-12.00.

Man köper Bästkortet på kansliet på sin hemmaklubb.

Förutom förmånen för den som har Bästkortet så ges alla fullvärdiga Silvermedlemmar i klubben rätt att spela 2 utvalda tävlingar/ansluten Bästkortsklubb helt greenfeebefriat.

På Tjörns GK: Ännu ej bestämt

På Lysegårdens GK: Ännu ej bestämt

På Lyckorna GK: Ännu ej bestämt

På Stenungsunds GK: Ännu ej bestämt

På Gullbringa Golf & Country Club: Ännu ej bestämt

Samtliga juniorer i Bästkortsklubbarna (med officiellt hcp) får utan att köpa Bästkortet spela 2 gånger per klubb och år på aktuella banor. OBS gäller om man kontaktar klubben 24 timmar innan för accept.