Bästkortet 2020

För dig som älskar golf!

Bästkortet är ett förmånskort som fullvärdiga Silvermedlemmar (med årsavgift över 6.000 kr) kan köpa.

Bästkortet kostar 1.700 kr.

Om man nyttjar alla sina golfrundor så blir greenfee 71 kr/runda!

Bästkortet är personligt.

Bästkortet är giltigt till och med 2020-12-31.

Med detta kort har du rätt att spela max 6 rundor/klubb utan att betala greenfee på följande klubbar:

-Lyckorna GK

-Lysegårdens GK

-Stenungsunds GK

-Tjörns GK

Gästspelsbokning enligt den enskilda klubbens regler.

Med Bästkortet kan man utan kostnad spela alla dagar och tider förutom lördagar 09.00-12.00.

Man köper Bästkortet på kansliet på sin hemmaklubb.

Förutom förmånen för den som har Bästkortet så ges alla fullvärdiga Silvermedlemmar i klubben rätt att spela 2 utvalda tävlingar/ansluten Bästkortsklubb helt greenfeebefriat.

På Tjörns GK: Ännu ej beslutat.  

På Lysegårdens GK: 

På Lyckorna GK: 

På Stenungsunds GK: 

På Gullbringa Golf & Country Club: 

Samtliga juniorer i Bästkortsklubbarna (med officiellt hcp) får spela obegränsat utan att betala greenfee på aktuella banor.