Friskvårdspeng/avdrag

Har du en arbetsgivare som ger dig friskvårdspeng?

Det här gäller:

   • Det är upp till din Arbetsgivare om du får Friskvårdspeng. Fråga din Arbetsgivare!

   • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

   • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 

   • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

   • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

    

   

 

Det här kan du använda Friskvårdspengen till

 • Rangekort

 • Greenfee

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Bästkortet 2018

 • Spelavgift 

Hur gör man rent praktiskt

Spara kvittot du får här på Gullbringa, lämna in det till din arbetsgivare och få tillbaks pengarna.

Är din arbetsgivare ansluten till Friskvårdsportal? Gullbringa Golf & Country Club är vi anslutna till "Actiway" och "Min Friskvård".