GGCC in i framtiden

Kontinuerlig förbättring på Gullbringa Golf & Country Club - visst vill du vara med och påverka!

På bild banarkitekt Peter Fjällman

Gullbringa Golf & Country Club planerar för framtiden

Det är med stolthet vi kan rapportera att projektet med nya greener på blå 1-6 håller tidsplanen, trots en tuff start med mycket regn. Vår hårt arbetande och kompetenta barnpersonal har gjort ett fantastiskt arbete och budgeten hölls också! 

Vi ser nu hur mycket bättre greenområdena med bunkrar klarar högre nederbörd efter ombyggnationen. Vädret blir allt mer "extremt" och vår golfare kräver en allt högre kvalitet från år till år. Då gäller det att investera för att vara attraktiv som golfanläggning.

Det är därför tydligt att vi bör ha en utvecklings/förbättringsplan som sträcker sig över en längre tidsperiod. Man kan kalla detta för en Masterplan.

GGCCś styrelse har tagit beslut att ta fram en Masterplan för hela området, dvs både bana och övningsområden. Vi startar detta arbete med att i steg 1 fokusera på spel och övningsområden. Styrelsen har också beslutat att fortsätta samarbetet med Peter Fjällman, den erfarna golfbanearkitekt som ansvarat för planering och ombyggnationen av de nya greenerna på blå slinga. 

Tanken med Masterplanen är att se över hela vår golfanläggning vad som behöver göras för att möta våra medlemmar och gästers framtida krav, i detta arbete  följer vi naturligtvis de rekommendation som återfinns i Svenska Golfförbundets vision att skapa en bättre spelupplevelse. När vi går igenom vår medlemsbas finner vi ett stort spann både vad gäller handikapp och ålder vilket också innebär att man upplever banan på olika sätt.

För att säkerställa en bra spelupplevelse för alla är det viktigt att banarkitekten ihop med vår banutvecklingsgrupp får information direkt från våra medlemmar.

För att strukturera detta arbete och säkerställa att vi får synpunkter från så många intressegrupper som möjligt har vi valt att dela upp våra medlemmar i 8 olika grupper beroende på ålder, kön och spelhandikapp

Vi söker nu dig som är intresserad och vill bli engagerad i denna framtidssatsning.

Du skall ihop med en coach och 3 andra medlemmar under några timmar åka runt i golfbil för att dokumentera synpunkter, förbättringsområden på hela spelfältet ( 27 hål) som de olika grupperna upplever.

Visst vill du vara med och göra Gullbringa Golf & Country Club ännu bättre!

Skicka ett intressemejl till: klubbchef@gullbringagolf.se

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Göteborg Golf Cup 2022-08-15
KM-en familjefest! 2022-08-04
Aray Society tävling 19/8 2022-07-31
Vi vann! 2022-07-18
Pooltaket på plats 2022-07-12