Planera ditt golfande 2023

Glöm inte bort att den 30/11 är sista datum för att ändra ditt medlemskap.

Viktig medlemsinformation.

Var snälla och kom ihåg att:

Som medlem i en idrottsförening som GGCC har man en massa rättigheter och en del skyldigheter.

Det finns egentligen bara en enda "skyldighet" som är viktig att komma ihåg inför nytt år och det är att till kansliet skriftligt meddela (mejl eller brev) om du vill ändra ditt medlemskap inför kommande år. Vi tar inte emot medlemsändringar via telefon.

Sista datum för detta är den 30/11 året innan det ska gälla. Inga undantag görs när det gäller denna regel.

Denna regel gäller alla medlemmar oavsett om man har spelrätt eller ej, oavsett om man är senior eller junior eller nybörjare. För på GGCC är alla medlemmar värda lika mycket.

Regeln gäller alla medlemsändringar, dvs både om du vill gå ur klubben eller om du vill byta till en lägre medlemskategori.

Vet du att du har en planerad operation eller liknande och kanske inte kan spela 2023 så sätt dig som passiv medlem för säkerhets skull.

Råkar du efter den 30/11 ut för en olycka som gör att du inte kan spela golf kommande år har du en olycksfalls-årsavgiftsförsäkring genom Folksam. Meddela i så fall klubben utan dröjsmål.

Är du nöjd med det medlemskap du har behöver du inte göra någonting alls.

För mer info se HÄR.

Kommentarer

Fler artiklar