Höstmöteshandlingar

Välkomna på höstmöte 22/11!

Här kommer ni att finna ni alla handlingar till höstmötet senast 1 vecka innan mötet.

Nedan hittar ni:

-Kallelsen till mötet

-Prel. resultat för 2020

-Styrelsens förslag till medlems- och spelavgifter

-Verksamhetsplaner och berättelser från styrelse och kommittéer

-Förslag till budget för 2021

 

Kommentarer

Fler artiklar