Kallelse till höstmöte 27/11 kl. 11.00

Välkomna till klubbhuset kl. 11.00 och var med och påverka!

Visst vill du vara med och bestämma vilken kvalitet vi ska ha på golfanläggningen 2023? Dvs visst vill ni vara med och besluta om nästa års medlems och spelavgifter?

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Ordförandes val av sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista. 

7.Fastställande av medlems- och spelavgifter.  

8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Material till höstmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i klubbhuset senast 1 vecka innan mötet.

 

Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2022-10-19

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Välkomna på Julbord! 2023-11-28
Rapport från medlemsmötet 2023-11-28
Vinterbanan öppen! 2023-11-24
Medlemserbjudande 2023-11-21
Träna med Sofia 2023-11-17