Kallelse till höstmöte 25/11

Välkomna till klubbhuset kl. 13.00 och var med och påverka!

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Ordförandes val av sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista. 

7.Fastställande av medlems- och spelavgifter.  

8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Material till höstmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i klubbhuset senast 1 vecka innan mötet.

 

Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2018-11-05

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Testa Golfsimulator! 2019-07-16
Carin Koch Junior Open 2019-07-16
Viva España Open 2019 2019-07-15
Fantastiska medlemmar som sponsrar! 2019-07-12
Sponsorer sökes 2019-07-12