Medlemsenkät

Tack för att ni hjälper oss bli bättre genom att svara på denna enkät från Players 1:st.

 

Vad tycker du om klubben? Andra utskicket på gång!

Den 25 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 360 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.  

Undersökningen går ut via mail vid två tillfällen per säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. För de klubbar som valt att använda sig av ett (1) utskickstillfälle, är det nu, den 25 augusti som gäller och på dessa klubbar får samtliga medlemmar utskicket samma dag. Första undersökningen för året skickades ut den 23 juni och den andra den 25 augusti. I undersökningen, som skickas till aktiva medlemmar över 18 år, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang, ledning och träning.  

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter.

TACK för ert engagemang för att ytterligare förbättra vår redan fina klubb!  

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinterbanan är öppen 2021-12-01
Seniorernas Julbord 2021-11-29
Rapport från Höstmötet 2021-11-23
Banan stängd på grund av blöta 2021-11-09
Golfbilsförbud 2021-10-26