Medlemsenkät

Tack för att ni hjälper oss bli bättre genom att svara på denna enkät från Players 1st.

Vad tycker du om klubben? Andra utskicket på gång!

Den 26 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 360 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.  

Första undersökningen för året skickades ut den 24 juni och den andra kommer nu den 26 augusti. I undersökningen, som skickas till aktiva medlemmar över 18 år, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang, ledning och träning.  

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter.

TACK för ert engagemang för att ytterligare förbättra vår redan fina klubb!  

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstens städdagar 2020-09-15
D50 2020-09-14
Kallelse Extra Årsmöte 2020-09-09
Resultat SEB-golfen! 2020-09-08
Vi behöver dig! 2020-09-07