Medlemsenkät

Tack för att ni hjälper oss bli bättre genom att svara på denna enkät.

Vi arbetar för att ständigt förbättra Gullbringa Golf & Country Club och ett viktigt verktyg för styrelsen i utvecklingen av vår anläggning är att ta del av alla medlemmars tankar och åsikter. 

För att styrelsen ska få in så mycket material som möjligt från så många medlemmar som möjligt ber vi dig som medlem att svara på den medlemsenkät som börjar att skickas ut i slutet av augusti. Avsändare på detta mail är Players 1 vilket är det företag som sköter själva undersökningen via Svenska Golfförbundet. Det är inte mindre än 360 klubbar i Sverige som genomgår denna undersökning vilket även ger oss goda möjligheter att jämföra oss med andra klubbar i landet. 

Medlemsundersökningen kommer att skickas ut i två omgångar vilket innebär att hälften av våra medlemmar får enkäten i slutet av juni medan andra hälften får den i slutet av augusti. 

Vi ber er svara på denna medlemsundersökning då det är ett utmärkt verktyg för styrelse och ledning att ta reda på hur medlemmarna uppfattar bana, anläggning, service och verksamhet. 

TACK för ert engagemang för att ytterligare förbättra vår redan fina klubb!  

Kommentarer