Medlemsförsäkringar

VIKTIG info om Försäkringar som ingår - viktiga medlemsförmåner!

Dessa försäkringar ingår:

Sakskadeförsäkring

Genom SGF och Folksam har vi en försäkring som skyddar din egendom vid skada eller dig själv om du orsakat skadan.

Vanligast är att man slår snett och bollen träffar en förbipasserande bil. Försäkringen fungerar då som så att du som råkat ut för skadan kontaktar kansliet på klubben. Ni skriver tillsammans en skaderapport som skickas in till Folksam, bilen lagas och självrisken ersätts till hundra procent av försäkringen. Skadan ska heller inte påverka din premie.

Var det du som slog bollen så vill vi att du ska veta att detta inte kommer att kosta dig något utan allt ersätts av försäkringen.

Denna försäkring gäller för alla medlemmar, alla aktiva medlemskategorier.

Personskadeförsäkring 

Som tur var så är det ovanligt med olyckor på golfbanor. Men skulle det inträffa något som att man blir träffad av en boll, ramlar eller något annat så man skadar sig så är man försäkrad genom SGF och Folksam.

Kontakta kansliet på klubben så fort ni kan efter att skadan inträffat så skriver ni gemensamt en skadeanmälan och skickar in.

Denna försäkring gäller för alla medlemmar, alla aktiva medlemskategorier.

 

Årsavgift/Olycksfallsförsäkring

Skidsäsongen närmar sig och det är farligare att åka skidor än att spela golf. Men även om olyckan skulle vara framme i skidbacken så kan det vara skönt att vet att du är välförsäkrad. Denna olycksfallsförsäkring gäller oavsett om olyckan inträffat i skidbacken, på golfbanan, på jobbet eller i hemmet.

Den ger dig rätt till årsavgiften tillbaks/del av årsavgiften tillbaks om du råkar ut för en olycka.

VIKTIG INFO: Försäkringen gäller endast innevarande år så kontakta kansliet på klubben så fort skadan inträffat. Skadan gäller slutet av mars till oktober med en månads karens.

Försäkringen är tecknad genom Provins och Folksam i samarbete. Läkarintyg ska bifogas anmälan. Det är viktigt att det står på läkarintyget att man inte kan spela golf pga skadan.

Denna försäkring gäller alla aktiva medlemmar i GGCC.

Kontakta alltid kansliet utan dröjsmål så fort något ovan inträffat.

Kommentarer

Fler artiklar