Medlemsundersökningen 2022

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen, som ger värdefulla resultat och synpunkter på vad som är angeläget för klubbens ledning att fokusera på de närmaste åren.

Undersökningen visar att medlemmarna trivs på Gullbringa G&CC och att klubben har en atmosfär som uppskattas. Dock är det tydligt att medlemmarna önskar få mer information om vad som är på gång i klubben, förändringar på banan och inte minst om klubbens vision och mål.

Undersökningen gjordes under juni-september 2022. Totalt tillfrågades knappt 1600 medlemmar, svarsfrekvensen var 36 procent. Svarsfrekvensen är förhållandevis låg, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser av resultaten. Men det ger dock svar som är av vikt för klubbens ledning att göra analyser kring och vidta åtgärder utifrån.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen, som ger värdefulla resultat och synpunkter på vad som är angeläget för klubbens ledning att fokusera på de närmaste åren.

 

Klicka på filen nedan för att se undersökningen.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Flyttning pågår! 2023-03-22
Banan stängd 2023-03-20
Vårmöteshandlingar 2023-03-08
Gullkrogen öppnar 3 april 2023-03-02
Till minne av Alan 2023-02-23