Ny lokal regel

"Sprickor i marken" är mark under arbete.

Följande gäller: Ingen lättnad, enligt Regel 16.1 om störande inverkan endast berör spelarens stans. Om bollen ligger i en spricka i marken, orsakad av långvarig torka, får spelaren ta lättnad. Innan bollen lyfts skall spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen ska hen droppa denna på en punkt så nära dess ursprungliga läge som möjligt och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder eller på en green, och inte påverkas av sprickan i marken. Bollen får rengöras då den lyfts.

GGCC RK 2020-06-18/Hol

Kommentarer