Över 60 år ung?

Vill du vara med i en forskningsstudie om fysisk aktivitet, hälsa och ökad livskvalitet?

Nu genomförs en forskningsstudie för deltagare 60+ i vår förening.

Tidigare forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet är bra för vår hälsa och ger ökad livskvalitet.

Men, vad är det som gör att vissa individer ”hänger i” och fortsätter att vara aktiva?

Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka olika faktorer som kan påverka deltagande.

Studien genomförs av Örebro universitet på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Enkätinsamlingen håller öppet februari ut. 

Ni når enkäten genom att trycka HÄR.

TACK för hjälpen!

Kommentarer