Players first 2021

Här följer en sammanfattning från medlemsundersökningen.

Stort TACK!

Undersökningen visar att medlemmarna trivs på Gullbringa G&CC och att klubben har en atmosfär som uppskattas. Dock är det tydligt att medlemmarna önskar få mer information om vad som är på gång i klubben, förändringar på banan och inte minst om klubbens vision och mål.

Undersökningen gjordes under juni-september 2021. Totalt tillfrågades drygt 1400 medlemmar, svarsfrekvensen var 33 procent. Svarsfrekvensen är förhållandevis låg, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser av resultaten. Men det ger dock svar som är av vikt för klubbens ledning att göra analyser kring och vidta åtgärder utifrån.

Klubbstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen, som ger värdefulla resultat och synpunkter på vad som är angeläget för klubbens ledning att fokusera på de närmaste åren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen GGCC

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Pooltaket på plats 2022-07-12
18-hålsbanan öppnar 07.00 alla dgr 2022-07-06
HIO 2022-06-28
Grand Opening 2022-06-27
Mikael är i himlen 2022-06-23