Rapport från höstmötet

Missade ni höstmötet och är lite nyfikna? Då kan ni läsa en liten sammanfattning från mötet här.

Tack för att vi kunde genomföra ett covid-19 säkert höstmöte!

Första sittningen samlade 17 och andra 12 deltagare (inkl. styrelse och anställda). Styrelsen valde också att endast närvara med tre ledamöter inklusive vår ordförande. Av personalen så fanns endast VD och klubbchef närvarande för att minimera risk för smitta. Klubbhuset var noggrannt utvädrat och städat innan mötet, ingen behövde använda samma penna för röstlängden mm.

Vår ordförande Hans valdes också till mötets ordförande. 

Innan själva mötet började så informerades om året som varit:

"Mitt i allt elände" har det varit ett fantastiskt golfår. Gullbringa har fått många nya medlemmar, många nybörjare, befintliga medlemmar spelade rekordmycket golf. Trots detta lyckades vi överträffa budgeten med ca 700.000 kr mer i greenfeeintäkter. Vi fick in 400.000 kr mer än budgeterat i årsavgifter från nya medlemmar. Vi har också haft full kontroll och hållit utgiftsbudgeten.

Detta gör att vi under åren som kommer kan göra många av de investeringar som står på vår "önskelista". Denna lista är lång och innehåller bland annat nya restaurangmöbler, större bagförvaring, uppfräschning av herrarnas omklädningsrum och toaletter, ljudabsorbenter till restaurangen, bättre parkeringsplats, nya grönytemaskiner, ny puttinggreen, nytt tak på Beirut, ny bevattningsdator, invallning av diesel- och bensincistern, ny frys restaurangen, solceller på klubbhuset, laddstolpar till personbilar, nytt pooltäcke, automatiserad kloranläggnig till poolen och mycket mer!

Något som vi snabbt fick investera i är Vildsvinsstaketet som nu nästan är klart. Detta tack vare generösa sponsorer och ideella krafter som dags dato lagt ner över 1000 arbetstimmar. Inte många klubbar har så engagerade medlemmar!

Eftersom Gullbringa vill att alla våra medlemmar ska ha god tillgänglighet till banan har vi maximerat antalet medlemmar. Det gör att det nu har blivit fullt i många medlemskategorier. Juniorer får vi dock alltid plats med!

Vice ordförande Roger var informativ och berättade om Arvsfondsprojektet och allt vi fått tack vare Arvsfonden och eget kapital. Roger berättade också att det finns spännande framtidsplaner på att bygga en helt ny och modern svingstudio vid rangen.

Vår VD och banchef Peter berättade om hur långt vi hunnit med greenombyggnaden. Vi ligger exakt enligt plan tidsmässigt. Just nu har grävmaskinisten hunnit till 6:an. Initialt görs "grunden på greenerna och kullar och bunkar skapas runt greenerna. Helt ny bevattning ska läggas. Just nu är det för blött för att kunna gräva dräneringssystem i greenerna. Detta kommer att göras i början på nästa år.  Tills sist en såbädd som läggs 30 cm tjockt. Därefter är det sådd och sedan hoppas vi på en varm vår så fröna gror snabbt och greenerna får de allra bästa förutsättningar.

Sedan började själva mötesformalian. Styrelsen redovisade prel.resultat för 2020 och ett förslag till budget för 2021. Styrelsen föreslog oförändrade spelavgifter, en höjning av medlemsavgiften med 50 kr/år, oförändrad arbetsavgift. Mötet beslutade enligt förslag.

Ledamot Anna läste upp Tore Svenssons kommentarer. Vår kassalikviditet ligger på 200%. Vi gör stora planenliga avskrivningar vilket gör att vi kan investera och utveckla anläggningen. Gullbringa Golf & Country Club har mycket betryggande bokförda värden.

Efter mötets avslut berättade Headpro Dale Harris om alla nyheter inför 2021. Målet är att det ska bli en ny assisterande pro på GGCC. Ett bonussystem till shoppen kommer att införas. Vår shop kommer som enda klubb i Göteborg att erbjuda Cleveland Golf fitting för wedgar. Det kommer att finnas ett 5 ggr klippkort med Trackman där första lektionen är med Dale för 1.600 kr. 5-6 december är det Julklappsförsäljning i shopen!

 

Vid Pennan

Anna JS

 

Kommentarer