Rapport från Höstmötet

64 medlemmar hade trotsat kylan och tagit sig till Höstmötet.

Dagen inleddes med att klubbens Ordförande Lars Carlsson hälsade alla välkomna. Lars berättade att klubben haft en fantastisk medlemsutveckling och nu finns endast ett fåtal lediga platser kvar i klubben. De nya medlemmarna har gjort att klubbens medelålder sjunkit så nu ligger vi under genomsnittet, genomsnittshandicappet har också gått ner under Sverigesnittet.

Mötet valde Lennart Olving till mötesordförande. Lennart konstaterade dock att hans handicapp inte haft samma positiva utveckling😉.

Höstmötet 2017 tog ett inriktningsbeslut att årsavgifterna ska följa KPI. Det innebar att styrelsen föreslagit måttfulla ökningar av avgiften till 2022. Mötet beslutade därefter enligt styrelsens förslag på en ökning på mellan 50-150 kr/år beroende på medlemskategori.

Styrelsen hade också föreslagit att städavgiften på 400 kr skulle tas bort till 2023. Vilket mötet godkände. Ett fortsatt stort ideellt engagemang är dock viktigt för att hålla nere kommande årsavgifter. Varför styrelsen vädjar till alla medlemmar att vara med på städdagar, ställa upp som tävlingsledare, golfvärdar, i kommittéer mm.

Banförbättringar som görs nu under vintern presenterades, bland annat större asfalterad parkeringsplats, avvattningsplan, asfaltering väg blå 5, förberedande för större röd tee på hål Röd 4, samt inomhusputtning i klubbhusets nedre plan.

Vice Ordförande Roger Johansson presenterade arbetet med att ta fram en långsiktig förbättringsplan, en Masterplan. Med det menas en väl förankrad vision för hela banan och övningsområden. Syftet är att anläggningen ska bli bättre för alla medlemmar oavsett ålder, kön och hcp.

Man gör en nulägesanalys av greener och greenområden, tees, fairways, bunkar, bevattning, ruffar, gång och golfbilsvägar, drivingrange, dräneringskapacitet och omgivande landskap.

Grundstenarna i banarkitekt Peter Fjällmans designfilosofi, som ska hjälpa oss med Masterplanen är:

-Den utmanande golfbanan

-Den landskapsanpassade golfbanan

-Den säkra golfbanan

-Den roliga golfbanan

-Den välskötta golfbanan

Tidsplanen för Masterplanen är lagd och på vårmötet 2022 kommer mer info och alla medlemmar får tycka till innan vi beslutar att genomföra alla förbättringarna.

Verksamhetsplan, investeringar och budget gicks igenom och klubbades igenom enligt styrelsens förslag.

Vår Ordförande Lars Carlsson tackade alla för deltagande och stort engagemang. Samt rådde alla medlemmar att gå ner i källaren😉 (kolla på inomhusputtingsrummet).

Efter mötet berättade vår Headpro Dale Harris om nyheter inför vintern och kommande säsong. Nu när klubben har investerat så mycket i inomhusgolf kan man inte längre ”vila sig i form” till nästa golfsäsong. Golf är en åretruntsport för alla!

Själva höstmötesprotokollet finns längst ner (OBS två sidor)

 

Vid pennan Anna Joelsson Söfting

Kommentarer