Rapport från höstmötet

Missade ni Höstmötet? Var inte "putt" för det för här kommer en liten sammanfattning för alla nyfikna. Här finner ni nu också Höstmötesprotokollet.

75 medlemmar firade första advent med att närvara vid Höstmötet.

Dagen inleddes med att klubbens Ordförande Lars Carlsson hälsade alla välkomna. Lars berättade om ”läget” i golfsverige och på vår egen klubb. Trots minskat antal medlemskap i Sverige så har GGCC ökat. Medlemsomsättningen är större än vanligt även på GGCC men vi har fler inträden än utträden vilket är glädjande.

Något annat som är glädjande är att GGCC pga investeringen i solceller på klubbhusetaket har sparat el. Klubben har dessutom tecknat ett bra fast elavtal så vi behöver inte oroa oss för skenande elpriser i några år framöver. Investeringen i solceller var möjlig genom ett bidrag från Riksidrottsförbundet.

Sammantaget gör våra åtgärden att vi kan förvänta oss ett bra resultat 2022 och vi kan med tillförsikt planer för kommande år. Till detta hör vår Masterplan och prio kommande år är banan och säkerhet.

Vår ordförande Lars informerade om att han efter sin mandatperiods avslut inte står till förfogande kommande år. Orsaken till denna tidiga info är för att underlätta för valberedningen att hitta en ny lämplig klubbordförande till vårmötet. Man kan föreslå sig själv eller annan lämplig kandidat. Skicka förslag till Lennart Olving som är sammankallande i valberedningen: lennart.olving@icloud.com

Styrelsen har också inlett ett större visionsarbete. Ambitionen är att presentera detta till nästa höstmöte.

Så till själva höstmötet:

Mötet valde Lennart Olving till mötesordförande. Lennart konstaterade att han är förtjust att inte bara svinga golfklubbor utan även mötesordförandeklubban😉.

2023 års årsavgifter. För ovanlighetens skull föreslogs att vi skulle göra ett avsteg i vår plan att årsavgifterna ska följa KPI. Det hade inneburit ca 10 procents höjning av årsavgifterna kommande år. De skenande kostnader klubben fått på mycket av det vi köper ska vi istället bekosta genom ytterligare effektiviseringar och besparingar där så är möjligt. Därför föreslog styrelsen en måttfull ökning av avgiften till 2023. Mötet beslutade därefter enligt styrelsens förslag på en ökning på mellan 0-190 kr/år beroende på medlemskategori.

Verksamhetsplan, investeringar och budget gicks igenom och klubbades igenom enligt styrelsens förslag.

Till verksamhetsplanen hör en fortsatt satsning av rangeområdet. Bland annat en svingstudio som är påbörjad och förhoppningen är att den ska stå klar till säsongsstart 2023. En ny bolltvätt ska göra rangebollarna skinande rena. En robotklippare på rangen ska göra att vi inte behöver ha rangen stängd under plockning. Vintervatten gör att vi kan ha toaletten öppen året runt på rangen.

Vår Ordförande Lars Carlsson tackade alla för deltagande och stort engagemang och så var själva årsmötet avslutat.

Efter detta gav vår klubbchef Anna lite statistik över bokade rundor/spel. Minst spelar juniorer och medlemmar mellan 31 till 50 år och mest spelar medlemmar över 71 år. Golf är ett sätt att hålla både kropp och knopp i form för flitigast av alla är de aktiva medlemmar som är mellan 79 till 87 år. Så generellt så spelar man mer ju äldre man blir.

Våra Headpro Dale berättade om sin verksamhet. Denna växer också och till säsongen 2023 kan vi se framemot ytterligare en golfpro på GGCC.

Priset ”Kulperödsputtern” delades ut till Emil Carlén och ”Håkan Erneborns vandringspris” gick till Hugo Fälth. Därefter delades KM-priserna ut av TK-ordförande Lasse Urholm.

Höstmötesprotokollet hittar ni nedan.

Vid pennan Anna Joelsson Söfting

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Efterlysning 2023-05-31
Flaggtävling på Nationaldagen 2023-05-30
Paragolf på GGCC 2023-05-29
Fler alternativ på rangen 2023-05-29
Gullkrogen by M & M 2023-05-29