Rapport från Vårmötet 2021

Missade ni Vårmötet den 18/3? Lugn - här finns en sammanfattning så ni inte går miste om något!

Avgående ordförande och blivande proffsgolfaren Hans Mattsson

Rapport från vårmötet 18 mars 2021

Det är speciella tider vilket betyder att vi också hade ett speciellt möte. Pga covid-19 så kan vi ju ha fysiska möten så vi hade mötet digitalt via Teams.

Men det stoppade inte våra engagerade medlemmar, för hela 67 personer samlades till mötet. 

Ordförande Hans Mattsson hälsade alla välkomna.

Förutsättningarna/regler för digitala möten är att alla beslut fattas genom "tyst acklamation", dvs alla som håller med är tysta och de som tycker annorlunda skriver i chatten eller räcker upp handen.

Till mötesordförande valdes sittande Hans Mattsson.

Hans drog styrelsens verksamhetsberättelse för 2020. Ett annorlunda år med många rekord. Aldrig förr har det spelats så mycket golf på Gullbringa. Pga covid-19 har det också aldrig tävlats så lite. Otroligt stort medlemsengagemang och ett särskilt tack riktades till våra ideella hjältar och sponsorer som fixade med vildsvinsstängsel när vi fick ovälkommet besök på banan. Vi har också fått så många nya medlemmar att klubben börjar bli full. Vi gick ur golfhäftet till säsongen och fick in rekordmycket greenfee. Ekonomin var pga allt detta den bästa i Gullbringas historia. Något som kommer väl till pass vid den stora banombyggnaden.

Vi kan se tillbaks på ett år med stora investeringar, stora avskrivningar och en stark ekonomi i balans. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet som revisorerna förordat.

Valberedningen genom Lennart Olving berättade att vår ordförande Hans Mattsson nu efter 4 år som framgångsrikt ledarskap för GGCC nu vill tacka för sig och koncentrera sig på golfen istället. Som tur är har valberedningen funnit en ypperlig kandidat till ordförande i Lars Carlsson.

Sedan valdes Lars Carlsson till klubbens ordförande. Annelie Hultén, Ingegärd Thulin och Niclas Lindblom (omval) till ledamöter. Anna Nissen, Jonas Liljeröd och Roger Johansson har ett år kvar av sin mandatperiod.

Till revisorer valdes: Emil Pettersson och Andreas Bröjer Ryberg och Revisorssuppleanter Victor Lindelöf och Mikael Thorsson.

Lars Carlsson berättade lite om sig själv. (Mer info finns på hemsidan)

Valberedningen kommer också i fortsättningen består av Lennart Olving, Sture Gustafsson och Ewa Larsson.

Därmed var själva vårmötet avslutat.

Hans Mattson tackades av med en vårig blombukett.

Vår VD och banchef Peter Johansson berättade om ombyggnationen av Blå slingas första sex greener. Projektet går enligt plan både tidsmässigt och ekonomiskt. Nästa vecka kommer grävmaskinist och banarkitekt för att jobba med greenerna tillsammans med befintlig personal.

Det är få medlemsklubbar förunnat att göra så här stora banförbättringar utan att behöva ta in extra medlemskapital/avgifter. Vi ser alla fram emot att kunna spela på de nya greenerna, förhoppningsvis i juli/aug!

Peter fick frågan om det finns ett preliminärt datum för öppning av ordinarie greener. Målet är (om vädret sköter sig) att greenerna ska öppna till Påsk.

Vid pennan

Anna Joelsson Söfting

OBS För de som är extra nyfikna finns hela mötespresentationen finns också här:-)

Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut så fort det är justerat.

 

 

Kommentarer