Sponsorer sökes

Vi behöver hjälp med möbler golflounge, klubbhusets ytterområde, drivingrangen mm.

Just nu har vi provisoriskt satt in de gamla möblerna  i golfloungen. Vi vill ju använda vår fina nya lounge.

Vi söker generösa sponsorer, såväl privatpersoner om företag som vill hjälpa oss med att inreda golflounge, omklädningsrum, klubbhusets ytterområde, drivingrange mm.

GGCC strävar efter att hålla årsavgifterna på en så låg nivå som möjligt. Därför finns det inget utrymme för inköp av inredning till klubbhuset mm. 

Det är redan många genrösa sponsorer som bidragit: Maritha och Göran Kåwert, Björn Lindblom, Sten Häggström och Kerstin Jönsson, Evert Bidestedt, Mats Thulin, Lars-Olof Hellgren och Bengt-Olov Andersson, STORT tack!

Vill du också hjälpa till? Skicka ett mejla till: klubbchef@gullbringagolf eller ring 0303-227161.

TACK för ditt bidrag!