Status Vildsvinsstaketet

Så här här glada ser våra ideella krafter ut när de tänker på gräsytor utan "bök"!

Montage av vildsvinsstängsel började 9/7 med två man.

Till mitten av september har 4-8 man deltagit.

Därefter har det varit 12-16 man.

Till 13/10 har det arbetats 600 timmar. Stort tack till alla ideellt arbetande medlemmar!

I augusti ökade vildsvinsangreppen och det blev bråttom.

Första delen av röd slinga av kopplades in 14/9.

Därefter har vi inte observerat några nya skador.

Stängslets längd är 7.400 m. GGCC. 5.900, Kruger 1.500 m. 

Inkopplat, Blå 8 - Gul 1: 2.400 m.

Inkopplas 15/10 , Gul 1- Gul 5: 700 m.

Summa inkopplat 15/10: 3.100 m, 2.800 m återstår.

Varningsskyltar har monterats på inkopplat stängsel.

Stolpar har satts på Blå 2- Blå 4: 1.200 m.

Summa stolpsättning 13/10: 4.300 m, 1.600 m återstår.

Markägaren har börjat sätta stolpar på Lökebergsbanan.

Vildsvinsstängsel kommer att markera out of bounds och markeras med vita toppar. 

Mycket jobb att hålla svinen borta! 

Kommentarer

Fler artiklar