Status Vildsvinsstaketet

Så här här glada ser våra ideella krafter ut när de tänker på gräsytor utan "bök"!

Montage av vildsvinsstängsel började 9/7 med två man.

Till mitten av september har 4-8 man deltagit. Därefter har det varit 12-16 man.

I augusti ökade vildsvinsangreppen och det blev bråttom.

Röd slinga och del av gul slinga kopplades in 14/9.

Vi har därefter inte haft några skador från vildsvin. 

Vi har under tiden 9/7-10/12 arbetat 1128 tim.

Stolpar och tråd är monterade på gul och blå slinga.

Grindar, spänningsaggregat och justeringsarbeten återstår.

Stängslets längd är 7.400 m. GGCC. 5.900, Krüger 1.500 m. 

Vildsvinsstängsel kommer att markera out of bounds och markeras med vita toppar. 

Nu tar Vildsvinsgruppen lite julledigt kanske för att äta lite Julskinka......

Kommentarer