Stora telefonistörningar!

Vår telefoni till kansliet fungerar mycket dåligt. Mejla oss istället så kommer ni fram direkt!

Banhof har inte lyckats få våra IP-telefoner och telefonsvarare att fungera. Återigen upplever vi stora störningar och det kan vara svårt att ringa till klubben. (Vi kan heller inte ringa ut)

Observera att det inte går att lämna meddelande per telefon till telefonsvararen. Man kan heller inte sms:a kansliet från sin mobil till vår fasta telefon.

Dock fungerar mejlen utmärkt!

Så mejla ditt ärende till: kansli@gullbringagolf.se

Med vänlig hälsning

Kansliet GGCC

Kommentarer

Fler artiklar