YES - Svingstudio på GGCC!

Följ projektet här!

Vi fortsätter utveckla rangen.

Masterplanen fortsätter och Gullbringa Golf & Country Club satsar stort!

För att utveckla träningsmöjligheterna för vår range även under den kallare delen av året har beslut tagits om byggnation av en ny svingstudio för golfträning.

Den kommer att byggas på den plats där dagens ”röda skjul" är placerat. Byggnaden kommer att ha en golvyta på 87 kvm, vara väl isolerad och försedd med luftvärmepump. 

I steg två kommer vi att sätta solpaneler även på svingstudion. Bättre isolering, luftvärmpump och solceller är en del av Gullbringas "gröna satsning".

Två vikbara dörrar ut mot rangen gör att man vid tjänligt väder slår ut mot rangeområdet på två utslagsmattor.

Svingstudion kommer att vara fullt utrustad för träning och spel inomhus med senaste tekniken.

I samband med detta kommer vi också att färdigställa den del av utslagsplatserna som gränsar ner mot den nya svingstudion.

Gullbringas range är populär för vi satsar stora summor både på investeringar men också på att alltid ha hög kvalitét på allt ifrån nya slagmattor till att kontinuerligt byta ut rangebollarna. Det är roligare att träna när det är fräscht.

Det betyder att det ibland är fullt på rangen och man får vänta på en ledig matta. Så kan vi inte ha det! Därför kommer vi också att gjuta och förbereda för 4 utslagsplatser framför svingstudion för att skapa ytterligare platser på rangen. 

Rivning av befintlig byggnad startar v44 och gjutning kommer att ske före årsskiftet.

Planen är att svingstudion skall stå klar innan mars månads utgång 2023.

 

Rivning av det gamla skjulet

Markarbete med avlopp, vatten, el och fiber

Gjutning av bottenplatta

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Flyttning pågår! 2023-03-22
Banan stängd 2023-03-20
Vårmöteshandlingar 2023-03-08
Gullkrogen öppnar 3 april 2023-03-02
Till minne av Alan 2023-02-23