Trädfällning på GGCC

Nu påbörjas fällning av träd på GGCC.

Nu påbörjas trädfällning på banan.

På områden markerat med gult kommer det att genomföras en gallring av skogen.

På område med blått kommer det att göras en slutavverkning.

För frågor kontakta Markägare Lennart Krüger.

Kommentarer

Fler artiklar