Välkomna på höstmöte

Söndag den 22/11 kl. 13.00 eller 15.00 är alla medlemmar hjärtligt välkomna till klubbhuset. OBS Speciella Covid-19 anpassningar!

Passa på att vara med och påverka vad vi ska satsa på 2021!

Dagordning

  1. Val av ordförande för mötet. 

  2. Ordförandes val av sekreterare.

  3. Fastställande av röstlängd.

  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  6. Fastställande av föredragningslista. 

  7. Fastställande av medlems- och spelavgifter.  

  8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

  9. Inkomna skrivelser.

  10. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Material till höstmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i klubbhuset senast 1 vecka innan mötet.

Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2020-10-16

OBS pga den segdragna pandemin så kommer vi att dela upp mötet i två sittningar, en kl. 13.00 och en kl.15.00.

Obligatorisk anmälan till mötet och vilken sittning ni önskar.

Obligarorisk anmälan om ev. frågor till mötet så att alla medemmar oavsett sittning får höra alla frågor och svar.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Anmälan öppen 2021-02-23
BANAN STÄNGD 2021-02-22
Välkomna på digitalt vårmöte 2021-02-17
Trött på dyra elräkningar? 2021-02-11
Över 60 år ung? 2021-02-10