Vill du bli tävlingsledare eller distriktsdomare?

Vill du gå vidare och utbilda dig?

GGCC söker både tävlingsledare och dristriktsdomare.

Är du intresserade så skicka ett mejl till: klubbchef@gullbringagolf.se.

Är det tillräckligt många intresserade ordnar vi utbildning direkt på klubben.

Hjärtligt välkomna! 

Kommentarer

Fler artiklar