Medlemsutveckling

Välkommen till Medlemsutveckling 2021

Vår uppgift är att arbeta för att alla medlemmar skall känna gemenskap och trivsel i vår klubb. Vi stöttar också nyblivna golfare lite extra. Detta gör vi genom att:

 • anordna aktiviteter/golfrundor för nyblivna golfare och golfare i det högre hcp område
 • aktiviteterna är ett komplement till klubbens övriga utbud
 • alla golfrundor är över 9 hål och sällskapsrundor

Vi hjälper också till där det behövs funktionärer ex. Idrottskolan

Till vår hjälp har vi medlemmar som fungerar som faddrar, golvärdar, funktionärer, mentorer och tävlingsledare. Ansvarig/kontaktperson för gruppen är Lilian Olsson.

Våra aktiviteter 2021 är:

 • Fadderrundor
 • 9hål
För "nya" när teknik-och teorikurser är genomförda

 Samordnare: Gunilla Jadesjö

 • Frukostgolfen (onsdagar):           
 • 9 hål bokade samling kl 10
alla upp till hcp 54 Samordnare: Lilian Olsson
 • Torsdagsgolfen
 • 9 hål bokade mellan kl 17-18

alla upp till hcp 54 Samordnare: Ingalill Bergh
 • Golfvärdar
 

Samordnare: Ingalill Bergh

 

En hel del förändringar har gjorts sedan föregående säsong. Mer info kommer att finnas:

 • i de bifogade PDF filerna
 • på Medlemsutvecklings tavla i klubbhuset
 • i kalendern på hemsidan 

Lilian Olsson lilian.olsson@live.se       Gunilla Jadesjö gunilla.jadesjoe@hotmail.com

Ingalill Bergh ingalillbergh@hotmail.com