Medlemsutveckling

Fadderansvarig - Morgan Karlsson

Välkommen till Medlemsutveckling 2020

Vår uppgift är att arbeta för att alla medlemmar skall känna gemenskap och trivsel i vår klubb. Vi stöttar också nyblivna golfare lite extra. Detta gör vi genom att:

 • anordna aktiviteter/golfrundor för nyblivna golfare och golfare i det högre hcp området
 • anordna där alla kan vara med  (vissa rundor är riktade)
 • aktiviteterna är ett komplement till klubbens övriga utbud
 • alla golfrundor är över 9 hål

Vi hjälper också till där det behövs funktionärer ex. Idrottskolan

Till vår hjälp har vi medlemmar som fungerar som faddrar, funktionärer, mentorer och tävlingsledare.

Våra aktiviteter 2020 är:

 • Fadderrundor
alla nya golfare hcp 54  Morgan Karlsson
 • Kick off
alla med hcp 25 - 54 Lilian O, Gunilla J
 • Tisdagsgolfen (fd Herr 9:an) INSTÄLLD
alla med inte alltför högt hcp Nils Lindskog
 • Frukostgolfen (onsdagar)
alla upp till hcp 54 Ewa Larsson
 • Torsdagsgolfen Höst 16.30-17.30
alla upp till hcp 54 Gunilla J
 • Golfvärdar
Obs! Nya regler i år

Ingalill Bergh

 

En hel del förändringar har gjorts sedan föregående säsong. Mer info finns:

 • i de bifogade PDF filerna
 • på Medlemsutvecklings tavla i klubbhuset
 • i kalendern på hemsidan 

Lilian Olsson lilian.olsson@live.se       Gunilla Jadesjö gunilla.jadesjoe@hotmail.com