Handledning för golfvärdar 2018

En golfvärd ökar trivseln på GGCC!

Under maj månad till och med augusti kommer vi att ha golfvärdar på lördagar, söndagar och helgdagar.

Vid vissa större tävlingar fungerar också golfvärdarna som ”organisatörer” på stora parkeringen. Passen bemannas med 2 golfvärdar/ 4 tim pass.  Undantag: Under Gullbringaveckan tar vi ledigt.  Pass:  10.00 - 14.00 

Efter fastställandet av tävlingsprogrammet, kommer ett schema att hängas ut på tavlan i klubbhuset. Där kan man anteckna sig för en tid/tider som passar.

Dagen före sitt pass kontaktar man kansliet (före kl. 16) för info om bokade starttider och tillgång till golfbil. Startiderna finns även på GIT. Är det få bokningar p.g.a exempelvis dåligt väder, behövs vi inte och får flytta vår insats till en annan dag.

Gula västar finns i kansliet.

Att vara golfvärd innebär att man maximerar trivseln på GGCC:

  • NYTT för 2018 är att golfvärdarna börjar med att kolla över så det är fint och representabelt i klubbhuset, dvs dammsuger entré och omklädningsrum samt ser över toaletter och tömmer papperskorgar.
  • en av värdarna hjälper nybörjare och gäster tillrätta vid vid starten (fråga efter greenlagare)
  • en av värdarna cirkulerar med bil (om tillgänglig) eller till fots och ser till att spelet flyter på banan (även 9-hålsbanan)
  • denna golfvärd tar även en sväng till drivingrange för att tillse att här ser representabelt ut och kollar toaletten här.
  • vara någorlunda uppdaterad map golfregler
  • agera lugnt och sakligt vid eventuella tillrättavisningar på banan
  • om någon incident ändå uppstår anteckna namn och klubb och lämna in en skriftlig redogörelse till kansliet
 • som ambassadör för vår klubb vara uppdaterad om hur vår klubb fungerar (läs hemsidans information)

  Klubben bjuder på lunch eller fika efter ett 4-timmarspass. Restaurangen är informerad - berätta att du arbetar som golfvärd, så ordnar de resten. Den guldgula golfvärdsvästen visar vem du är. 

 

Samordnare är Gunilla och Ulf Grund

Ulf Grund 070-677 14 44

Gunilla Grund  076-240 14 24 Mejl gunilla.ulf@gmail.com

GGCC kansli     0303-22 71 61