Corona-viruset - hur vi försöker undvika det

Naturligtvis kan vi inte garantera att någon inte blir smittad, men vi jobbar så mycket vi kan för att inte någon ska bli sjuk av att spela Fredax-golf. Detta är de åtgärder som vi vidtagit, och som vi rekommenderar alla deltagare att följa.

Viktigt är också att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten utfärdar.

Nya tillfälliga tävlingsvillkor

Svenska Golfförbundet har tagit ett beslut om att införa tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor med anledning av covid-19 sjukdomen. I den införs några nya regler, den som påverkar oss direkt är

Fredax-tävlingsledning vill efterleva tävlingsvillkoren, men vi är inga medicinska experter och kan knappast bedöma vilka spelare som tillhör denna grupp. Vi utgår därför från att personer som vet med sig att de tillhör beskriven grupp följer de nya tävlingsvillkoren.

Vad tävlingsledningen gör

  • Vi ställer upp informationsskyltarna och materialet om Fredax utomhus, i anslutning till tävlingsexpeditionen. Ni behöver alltså inte gå in i klubbhuset om ni inte vill.
  • Det blir ingen scorekortinlämning innan tävlingen – istället vill vi att ni behåller scorekorten för er själva. Byt inte scorekort under rundan heller, utan kom överens vem ni är markör för och skriv på ert eget scorekort.
  • Lottning genomförs av Henrik och mig på lämpligt sätt, utan att använda era scorekort.
  • Efter rundan kontrolläser ni lämpligen era resultat med er markör, och sedan signerar ni ert eget scorekort. Jag kommer inte att kräva att markör signerar, jag litar på att era signerade scorekort är kontroll-lästa. Vill ni ändå signera, använd handske för att hålla i kortet och använd egen penna.
  • Efter tävlingen lämnar ni scorekort i uppsatt låda utanför tävlingsexpeditionen – jag kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder inför resultsammanställning och hanterande av dem efter tävlingen (handskar, handtvätt, etc.)

Vad vi alla kan göra som spelare

Undvik att skaka hand, kindpussa, etc.

  • Tvätta händerna - ofta och noggrannt.
  • Använd handske vid beröring av flagga, kratta osv. Flaggan behöver ju inte ens tas ur numer.
  • Har du ingen handske? Kratta bäst du kan i bunkern med sko eller klubba.
  • Skaka inte hand efteråt, det går att tacka för sällskapet på andra sätt


Viktigast av allt, gäller alla!! – kom inte till tävlingen med sjukdomssymptom!

Och om du börjar känna dig sjuk under rundan, gå hem.