FREDAX-golfen - Inkomna motioner samt stämmans beslut

På denna sida hittar ni de motioner som kommit in till FREDAX-golfens tävlingsledning, samt de beslut som tas i samband med att årsstämman röstar om dem. Motioner kan lämnas digitalt till tävlingsledningen (ola.nissen@telia.com) eller fysiskt - lämpligtvis i samband med att jag finns ute på Gullbringa (i princip under alla fredagseftermiddagar/-kvällar då tävlingen genomförs).

 

2023 års motioner

Motion #1 (Lars Ringström)

1. Dela in fredaxgolfen i 2 klasser, som nu, men enbart beroende på vilken tee du spelar - inte handicap. En klass för gul resp. en för röd. (Ålders indelningen 75 år för herrar är tydligen borttagen)

2. Avgiften skall högst vara 50:-

2023-09-22: Stämman beslutade ... 

 

Motion #2 (Claes Lundqvist)

Min motion till årsstämman gäller att som person inte kunna välja tee om man inte här rätt ålderskategori inne enligt GGCC's rekommendationer

Alltså, ålderskategori ska använda rätt tee för sin ålder. Är man under 75 år skall man som man spela från gul tee om inte läkarintyg kan styrka annat val.

2023-09-22: Stämman beslutade...

 

 

2022 års motioner

Motion #1 (Torben Granbom)

Man bör inte få boten om man bryter pga. sjukdom

Idag får man boten om man bryter ronden, oavsett orsak. Om man pga. sjukdom eller skada bryter, borde man inte få boten, den ska gå till den som spelat sämst den veckan alternativt bryter av andra personliga skäl. Hur vet man av vilken orsak spelaren bryter ronden? Detta måste naturligtvis meddelas tävlingsledningen, och vi får helt enkelt utgå från att golfare liksom i övrigt angående golfspel är ärliga.

2022-09-30: Stämman beslutade att om man bryter pga. sjukdom eller skada får man inte boten. 

 

Motion #2 (Claes Lundqvist)

Man borde inte diskas om man skriver fel spelhandicap

Claes (och många andra som höll med när Claes väckte detta) tycker att man inte borde bli diskvalificerad för att man skriver för högt spelhandicap på sitt scorekort. Argumentet är att systemet vet ju vilket spelhandicap spelaren har, så varför ska man straffas för att man läser/kommer ihåg fel och skriver för högt handicap.

2022-09-30: Tävlingsledningen kan meddela att frågan har - inofficiellt - tidigare även tagits upp för diskussioner, då inte heller vi som agerar TL tycker det är roligt att diskvalificera folk. Men efter att ha kommunicerat med SGF kan vi konstatera att enligt reglerna är det grundande för diskvalifikation att man skriver för högt spelhandicap, och vi får inte heller införa en lokal regel som säger att man inte behöver skriva spelhandicap. Gör vi detta spelar vi inte enligt golfens regler, och vi kan då inte räkna våra resultat som handicapgrundande. Se nedan fil (Angående för högt SHCP) för diskussionen som jag hade med SGF.

 

2021 års motioner

 

Motion #1 (Ola Nissen)

Ska Fredag vara dagen för vårt spel?

I ett antal sammanhang har jag hört att spel på fredagar är inte helt attraktivt - det är myskväll med familjen. Det återspeglas väl också i att många väljer att spela lunch-starten, eller ännu tidigare - utanför Fredax - för att man vill komma hem eller iväg tidigare, till sommarhuset eller till familjen för att inleda helgen.

Jag vill väcka diskussionen om vi ska ha vår Fredax på fredagar, eller om vi kan tänka oss att spela en annan veckodag (torsdag känns mest sannolik, även om tisdag kanske skulle också funka) för att försöka locka nya spelare till vår tävling? Siktet är då troligen yrkesverksamma som har möjlighet att gå tidigare, och jag misstänker att det mest skulle bli eftermiddagsstarten som får fler spelare. Men det är bara min gissning.

Eller finns det andra sätt att attrahera fler spelare till tävlingen?

OBS! Vi kan inte ta ett beslut helt ensamma, klubben måste också godkänna ändrad dag ifall vi skulle vilja testa det.

2021-09-24: Stämman beslutade att inte begära eller göra några förändringar - vi spelar vidare på fredagar, såsom idag. Många anser att traditionen väger tungt, och att det är en lämplig dag. Man kan inte heller blidka alla, utan det handlar om att göra prioriteringar också i sitt golfspel. Att locka många nya spelare ställer också nya krav - ifall startfältet blir stort kan det innebära att krav på föranmälan införs och lottning i förväg, annars riskerar man att behöva vänta länge efter lottningen för att komma ut (om vi fortsätter med lottningen som idag). En timmes stort startfält på fredags-lunch är "lagom" och gör att man inte behöver bestämma sig för lång tid innan - spontaniteten kvarstår, och möjliggör att den dag man lyckas med att städa undan arbetet kan man komma iväg och spela golf också med kort varsel.

 

Motion #2 (Bengt-Arne "Gurka" Andersson)

Slopa indelningen av bollar i röda och gula tee, enligt det beslut vi tog 2019. Det har inneburit att chansen blir större för att man alltid paras ihop med samma människor, istället för att man blandar mera friskt och spelar med olika personer från gång till gång.

2021-09-24: Stämman beslutade att återgå till hur det var innan 2019, dvs. att vid lottningen tas inte hänsyn till varifrån spelarna startar. 

 

Motion #3 (Claes Ahlgren)

Inför ett krav på att man bara får lov att spela från röd tee från det år man fyller 75, istället för att som idag man får fritt välja inför varje säsong om man vill spela från gul eller röd tee.

2021-09-24: Stämman beslutade att inte stödja motionen, utan spelare får fritt välja vilken tee man spelar från så länge man spelar från samma tee under hela säsongen.

 

 

2020 års motioner

Motion #1 (Torben Granbom)

Tillåt inte byte mellan Gul och Röd tee under säsong

På senare tid har det blivit vanligare att använda val av TEE i rent taktiskt syfte - väder, vind, rull och som i mitt fall förra gången bara för några enstaka hål på Eclectic, då spelade jag från rött för att dessa hål blir avsevärt lättare, och jag tappar bara några tiondelar i HCP.

Val av Tee borde gälla hela säsongen.

2020-09-26: Stämman beslutade att vi återgår till att inte tillåta byte fram och tillbaka mellan gul respektive röd tee. Den tee som man startar från i sin första Fredax-golf-omgång, är den tee man spelar från för resten av säsongen.

OBS!! De gånger man "måste" spela från annan tee än normalt - typiskt i samband med seriespel eller annan tävling, där man kan "dubblera" i Fredax - är de enda tillfällena då vi kommer att tillåta att man skriver upp resultat för Challenge eller Eclectic trots spel från "fel" tee.

 

Motion #2 (Torben Granbom)

Klassindelning

Klassindelningen bör ses över och kanske fundera på en RÖD respektive GUL klass istället, och inte fokusera på att det är lika många i samma klass. Idag tycker jag det blir lite konstigt att varannan vecka spela i A-klass och nästa i B. Vi är många som ligger i brytskiktet.

Klasserna borde baseras på tee istället för handicap, alternativt återinföra en fast gräns för A- respektive B-klass.

Kommentar från TL: Att ha en röd och gul klass blir jättekonstigt, skulle en 2-handicappare kunna tävla i samma klass som en 36-handicappare? Och att även ta hänsyn till handicap-gräns förutom Tee innebär att vi skulle få fyra klasser (A-röd, B-röd, A-gul, B-gul) - det blir ohanterligt. Dessutom finns inget stöd i Golfens IT-system för detta. Röd eller Gul klass kommer vi aldrig att hantera.

2020-09-26: Stämman beslutade att uppdra att Tävlingsledningen att efter avslutad säsong justera nästa säsongs klassindelning utifrån deltagarnas handicap från nyss avslutade säsong och sätta gränsen vid det median-handicapet, över säsongen. Detta innebär att vissa fredagar kommer det att kunna finnas fler A-spelare än B-spelare, eller vice versa. Avsikten är dock - utan att kunna garantera - att antalet A- respektive B-klassare är lika över hela säsongen. Detta är en återgång till hur det har fungerat tidigare, innan vi ändrade 2019.

OBS! Detta påverkar enbart den enskilda Fredax-tävlingen - säsongsomgångarna, Eclectic och Challenge tar ingen klass-hänsyn och påverkas därför inte av detta.

 

Motion #3 (Torben Granbom)

Särskiljning per exakt handicap istället för spelhandicap

Idag sker särskiljning på spelhandicap, dvs. genom att välja röd tee får spelare med samma lika exakta handicap ett lägre spelhandicap än någon som spelar från gul, och vid lika resultat får den som spelar från röd tee inte bara en fördel genom lättare bana utan kommer även före i resultatlistan.

Särskiljning borde ske efter exakt handicap istället för spelhandicap.

2019-09-20: Stämman beslutade att särskiljning ska ske genom exakt handicap istället för spelhandicap, dvs. vid lika nettoresultat inom en klass kommer den som har lägre exakt handicap att komma före i prislistan för den enskilda tävlingen. Detta är en ändring från tidigare, då den med lägre spelhandicap kommit före. Detta blir en skillnad i den situationen - jämfört med idag - att spelarna spelat från olika tee (röd respektive gul). Om spelarna som ska särskiljas spelat från samma tee (vare sig det är röd eller gul), blir det ingen förändring från idag.

OBS! Detta påverkar enbart den enskilda Fredax-tävlingen - i säsongsomgångarna delar lika nettoresultat på poängen.

 

 

 

2019 års motioner

Motion #1 (Ola Nissen)

Med tanke på att vi nästa år går över till världshandicap-systemet, finns det stor risk att våra handicap kommer att vara högre än idag. Under 2019 har vi varit 48% A-klassare och 52% B-klassare, en liten skevhet som dock troligen förstärks nästa år.

Ska vi tillämpa regeln att vid varje tävling sätter vi A- respektive B-klass-gränsen så att vi i varje tävling blir lika många i A- respektive B-klassen? Då kommer vi runt att vi är olika många samt att vi riskerar att bli väldigt B-klass-tunga nästa år. Oavsett om vi gör på detta sättet eller sätter en fast gräns, lär vi (tror jag) behöva justera upp nuvarande gräns för klasserna.

2019-09-20: Stämman beslutade att vi kör enligt detta, efter varje tävling kommer Ola o Henrik att justera klass-gränserna så att varje Fredax-omgång har lika många A- som B-klassare. Detta påverkar enbart den enskilda Fredax-tävlingen - säsongsomgångarna, Eclectic och Challenge tar ingen klass-hänsyn och påverkas därför inte av detta.

 

Motion #2 (Tomas Areschoug)

Tomas kom med förslaget att man delar in bollarna efter vilken tee spelarna avser att spela från. Dvs. spelare som går från röd tee lottas med andra spelare som spelar från röd tee, och gul tee ihop med andra som spelar från gul tee.

2019-09-20: Stämman beslöt att vi provar detta. För att inte endera tee'n alltid ska vara först eller sist, så prövar vi att köra varannan tee efter varandra. Ola kommer att i startlistorna ange om det är Röd eller Gul tee som börjar respektive Fredag. Skulle antalet tee-spelare inte gå jämnt upp är det upp till den som lottar (Henrik respektive Ola för det mesta) att dela in bollarna på lämpligt sätt.

 

 

2018 års motioner

Motion #1 (Ola Nissen)

I korthet: Använd spelhandicap istället för exakt handicap vid resultatberäkning i Eclectic-tävlingen. Och i så fall, tillåt fritt val av röd eller gul tee hela säsongen.

2018-09-22: Stämman beslöt att ändra så att man vid Eclectic-resultatet använder spelhandicap istället för exakt handicap. Dessutom beslöt stämman att man får fritt välja mellan röd eller gul tee under året, från gång till gång.

 

Motion #2 & 3 (Torben Granbom)

I korthet: Flytta tillbaka eftermiddagsstart till 15:00
I korthet: Tillåt endast röd tee från ordinarie ålder 75 år (Olas kommentar: tror jag, det är lite otydligt - men Torben kan säkert förklara vid årsstämman)

2018-09-22: Stämman beslöt att eftermiddagsstarten sker 15:00 under hela säsongen.
2018-09-22: Stämman beslöt att inte göra några förändringar i möjligheterna att välja röd tee oavsett ålder. Se dessutom motion 1 och beslutet där.

 

Motion #4 (Anders Jaeger, "med flera"?)

I korthet: Tillåt fler starttider t.ex. 09:00, 12:00 samt 15:00.

2018-09-22: Stämman informerade om att hindret för att starta klockan 09:00 eller 10:00 är att klubben helt enkelt inte tillåter det. Se även motionen från 2016 - i det dokumentet finns text där klubbchef Anna förklarar att vi inte får starta vare sig 09:00 eller 10:00 och ger även en motivering varför. Ska vi ha tidigare start (istället för klockan 12:00), måste de som efterfrågar detta påverka klubbens ledning före att vi tar upp frågan vid en Fredax-årsstämma så att vi har tillstånd att starta tidigt om stämman beslutar det. Jag pratade med klubbledningen inför stämman igår och fick bekräftat att ledningens beslut då (2016) fortfarande står fast.

Dessutom uppfattade jag att majoriteten av närvarande på stämman instämde i resonemanget om att Fredax är inte bara en tävling, det är även ett socialt event med möjlighet att spela med olika spelare (lottningen ser till det) samt en ingång för nya medlemmar som inte har samma nätverk som etablerade spelare. Att då införa ytterligare starttider gör att vi tappar den sociala sammanhållningen, redan idag har vi en viss gruppering (lunch respektive eftermiddag) och det vill vi inte spä på ytterligare.

 2017 års motioner

Motion #1 (Åke Holmqvist och Torben Granbom)

I korthet: Revidering av startavgift (från 50:- till 100:-), ändrad modell för Challenge- samt Eclectic-avgift, uppräknat prisbord samt bidra till klubben genom del av startavgift.

Stämmans beslut: Stämman beslutade, med majoritet, att godkänna att det förslag som Torben och Åke lagt fram.

Motion #2 (Jonas Liljeröd)

I korthet: Senareläggning av eftermiddagsstarttider för att underlätta för de som jobbar, när solens nedgång så tillåter.

Stämmans beslut: Stämman beslutade att senare lägga starten för eftermiddagen till 15:36, med starttider mellan 15:36 och 16:12. Med största sannolikhet innebär det att vid början av maj förskjuts första start från "normala" 15:12 till 15:36 samt återgår till 15:12 först i mitten av augusti. OBS! Innan detta träder i kraft behöver vi godkännande från klubbens ledning. Jag inväntar svar från Anna, som är tillbaka från semester den 10e oktober.

Uppdatering 2018-01-28: Det tog mycket längre tid att få ett godkännande än bara att Anna skulle komma tillbaka, men till slut har klubben kommit tillbaka och gett sitt godkännande. Det innebär att eftermiddagsstarterna börjar 15:36 istället för 15:12 mellan 1 maj och 15 augusti. Innan och efter dessa datum är det 15:12 som gäller. Tävlingar i GIT kommer att innehålla information om detta, liksom Fredax-hemsidan.

 2016 års motioner

Motion #1 (Jan Carlström, samt ytterligare flera)

I korthet: Önskemål om tidigare start klockan 09:00

Stämmans beslut: Det finns inget att besluta om. Enligt redovisad mail-konversation (se länk - motion 1 2016), får vi inte starta denna tid för klubbens ledning då påverkan på greenfee-intäkter blir för stor. Innan frågan överhuvudtaget kan tas upp för omröstning i FREDAX-sammanhang måste vi ha godkännande för ny föreslagen starttid från klubbens ledning.

 

Motion #2 (Torben Granbom)

I korthet: Byte av whisky-bot till vin-bot

Stämmans beslut: Stämman beslutade, med majoritet, att godkänna att det normala blir att byta ut whisky-boten mot en flaska vin (75cl), motsvarande ett värde om minst 100:- enligt Systembolagets prislista. Vinflaskorna kommer att lottas ut vid säsongsavslutningen, som en separat utlottning bland de närvarande.

Pris-stege:

  • 1a-pris: 5 flaskor vin
  • 2a-pris: 4 flaskor vin
  • 3e-pris: 3 flaskor vin
  • 4e-pris: 2 flaskor vin
  • 5e-pris: 1 flaska vin
  • 6e-pris: 1 flaska vin
  • 7e-pris: 1 flaska vin
  • 8e-pris: 1 flaska vin
  • 9e-pris: 1 flaska vin
  • 10e-pris: 1 flaska vin